Prosinec 2009

Energetické poradenství podle Osha

21. prosince 2009 v 13:07 | Zu |  ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ
Energetické poradenství

Naše fyzické tělo má určitou strukturu, tvořenou kostmi, svaly, tkáněmi apod. a stejně tak má svoji strukturu i naše energetické tělo - v auře - a dohromady vytvářejí zdravou bytost. Každé z našich energetických těl je propojeno s jedním z energetických center/čaker v našem fyzickém těle.

Čtení energie a diagnostická mapaJedná se metodu "čtení" mapy energie lidských čaker, která může napomoci usnadnit proměnu a osobní růst. Je to práce, kdy opouštíme logičnost a představy mysli a vyčistíme tak cestu vnímání jemných vibrací a energií prostřednictvím srdeční čakry a třetího oka. Celé čtení probíhá ve velmi příjemném až meditativním stavu jemných vibrací a energií.
Hlavním nástrojem čtení energie je intuice našeho srdce.
Samotné sezení trvá cca 60 min a může vám pomoci nahlédnout z jiného pohledu na situaci, ve které si nevíte rady a ve které se právě nacházíte. Prvním krokem k řešení jakékoliv sitace je uvidět a procítit, co se odehrává ve vás a co je příčinou případných obtíží.

Výcvik Energetického poradenství, které nabízím jsem absolvovala u Oshovy žačky Ma Prem Sugandho:

Prem Sugandho (Německo) vystudovala psychologii a sociologii, později se stala univerzitní profesorkou v Německu. Dále se intenzivně zabývala meditacemi, "Chakra-Alchemy Work" (čakrová alchymie - práce s energií), "Pulsation" (Neo-Reichian Breathwork - práce s dechem a Bioenergetika), Primal Deconditioning, Ericksson Hypnosis, Aura Soma a Reiki. Od r. 1980 je Oshovou žačkou. V současné době vede workshopy, semináře a individuální terapie v Evropě, Středním Východě, Indii a Rusku. Její práce v sobě spojuje profesionální vzdělávací schopnosti a zkušenosti s meditacemi a alternativními metodami osobního růstu.      Mandaly nalepovací

13. prosince 2009 v 17:54 | Zu |  Tanec, jóga, mandaly, zpěv
... a tak si maluji, pro radost, i na přání ... pro zdraví a pro duši
Malování je meditace
Když Bůh stvořil svět z jediného, držel nakonec klíč ke všemu stvořenému. Úkolem lidí by nyní mělo být tento klíč najít. Aby zvýšil popud, chtěl ho co nejlépe schovat, a dotázal se svých nebeských rádců, a ti mu měli dát mnoho odpovědí, třeba prý až na Měsíc. Ale Bůh řekl: "Chci ho však raději nablízku, a přece ukrýt někde daleko, tam, kde ho budou hledat naposeldy". A ukryl ho ve středu člověka.
I mandala má střed, bod, který zhruje vše a kruh, tvořen různými motivy, barvami, symboly. Některé mandaly zachycují náladu, kterou mám když je tvořím, podle toho také volím barvy, některé představují konkrétní motivy ať už Tibetské, Indiánské, Orientální, Keltské a mají také své učité poselství.
Malování mandal můžeme také využít jako terapii, manadlu kruh ať už jako obrázek malovaný pastelkami nebo barvami na sklo naplníme vším, co nepotřebujeme, veškerým chaosem a stresem a čím koliv, co se nám právě na někom nebo na sobě nelíbí a vymalujeme to do ní. Můžeme se tak podívat se na své stíny, které máme každý uvnitř sebe, a tak je i pochopit a přijmout. Nezapomínejme, že vše co se nám nelíbí na druhých, nám jen zrcadlí to, co se nám nelíbí na nás samých ..
Tyto mandaly jsou malovné barvami na sklo, jsou nalepovací.

Sumerská mandala

Návrat k počátku
Štít prérijních Indiánů
Pokaždé, když rudý lovec na svých pochůzkách něco spatří, setrvá okamžik ve zbožném mlčení. Není pro něj nutné světit jeden ze sedmi dnů, neboť každý den považuje za svatý.
Mandala kruhů


Mandala růžeArabská mandala oka
Slon
Symbol boha deště. Skalní kresba Hopiů u Betatakinu
- Všechno, vše a každá bytost má smysl. A nic, co je dobré, se neděje rychle.


Orel "Duch"
Orle vzlétni vysoko, dotkni se Velkého Ducha. Poděl se o svou magickou medicínu. Dotkni se mne, pojmi mne. Abych i já Tě mohl poznat.Čtyři světové strany, kmen Čejenů
Můj děděček kdysi dával každému jednoduchou radu. Doporučoval, aby si každý položil čtyři otázky, které by mu sloužily jako rukověť: Jsem šťastný s tím, co dělám? Nepřispívá to, co dělám, ke zmatku ve světě? Co dělám pro mír? Jak budou na mě vzpomínat lidé, až zemřu? Yehwenode, SenecaSkunk jako sluneční symbol, kmen Hopi
Vše ve stoření je svaté. Každé ráno je svaté, každý den je svatý, neboť světlo dne sesílá Wakan Tanka, náš Otec. Pamatuj, že všichni tvorové tohoto světa jsou svatí a podle toho by ses k nim měl chovat. Hehaka Sapa, Sioux
Symbol propojení světových stran, kmen Čejenů
Štít prérijních Indiánů
Moudrost nenáleží žádnému člověku. Můžeme moudře jednat, avšak moudrost nám nepatří. Moudrost je zjevením starých a osvědčených myšlenek. Dosahujeme jí, když generace za generací zkoumáme zákony přírody.


Rozdvojené květy duality, kmen Čejenů
My všichni jsme květy v zahradě Velkého Ducha. Máme jeden společný kořen: Matku Zemi. Tato zahrada je krásná, neboť oplývá barvami různých tradic a kultur.motivy z pohádky Shanti et le berceau de lune

Kdo byl Osho

13. prosince 2009 v 17:29 | Zu |  ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Kdo byl OSHO
byl duchovní učitel, mistr, guru a filosof pocházející z Indie. Jeho náhled na meditaci byl odlišný běžnému západnímu pohledu. Odlišoval meditaci od pouhé koncentrace. Zjednodušeně řečeno je meditace stavem bez rušivých myšlenek. Zavedl aktivní meditační techniky, zaměřené na potřeby západního člověka. Osho zavedl celou řadu meditačních technik, jež pomáhají uvolnit se, oprostit se od stereotypů a navyklostí života, neuróz apod. Tyto jsou často doprovázeny speciální hudbou. Praktikují se v Oshových centrech na celém světě .. Třebaže tyto techniky mají v názvu meditace, nejde vlastně o meditace ve vlastním smyslu slova, ale o o směs pohybu (tanec), odreagování, katarze, i vlastní 15 minutové meditace. Vlastní meditace, je teprve cílem těchto cvičení (ovšem i cvičení jiných směrů). Ta nastává sice ve stavu bez úsilí, ale nejdříve je třeba podle Osha hodně usilovat, dát do toho co nejvíce, aby mohla přijít ta "pravá" meditace ...
OSHO - Co je Meditace?
Je to stav bez myšlení. Obvykle je naše vědomí přeplněno nesmysly. Mysl je v neustálém pohybu - pohybují se myšlenky, touhy, vzpomínky, přání. I když spíme, mysl se pohybuje, sní. Když ustane pohyb a zastaví se myšlení, nevznikají žádné žádosti, myšlenky se netoulají, v našem nitru se rozhostí klid - to ticho je meditace.
Ochutnejte různé typy meditací a najděte si ty, které vás osloví, které vnikají hluboko do vás a máte je rádi, vyberte jednu a jděte do ní hlouběji, hrajte si s ní, hrajte si...
Změňte obyčejné, každodenní, rutinní situace - život, práci, vztahy - v situace, v nichž se můžeme stát bdělejšími.
(použito z Oranžové knihy, Osho)

OSHO
Nikdy se nenarodil - Nikdy nezemřel
Pouze navštívil tuto planetu Zemi mezi
11. prosincem 1931 a 19. lednem 1990

Osho tarotová karta

13. prosince 2009 v 15:49 | Zu |  Zajímavé tipy

Osho Zen Tarot: Malá arkána
Voda (emoce): Harmonie


NASLOUCHEJ SVÉMU SRDCI, jednej podle svého srdce, ať už je v sázce cokoli: Stav naprosté jednoduchosti, který nestojí nic míň než všechno...
Být jednoduchý je svízelné, protože být jednoduchý stojí všechno, co máš. Abys mohl být jednoduchým, musíš všechno ztratit. Proto se lidé rozhodli být složití, a zapomněli, jak být jednodušší.
Pouze jednoduché srdce však bije zároveň s Bohem, ruku v ruce. Jenom jednoduché srdce zpívá s Bohem v hlubokém souladu. K dosažení tohoto bodu budeš muset nalézt svůj vlastní tep, svůj vlastní tlukot.
Osho Dang Dang Doko Dang, Chapter 3
Komentář:
Tiché spočinutí v srdci v meditaci je zážitek, který nelze ani uchopit, ani vynutit. Přichází sám od sebe s tím, jak rosteme stále víc naladěni na rytmus našeho vlastního ticha. Postava na této kartě odráží sladkost a jemnost tohoto zážitku. Delfíni, kteří vyskakují ze srdce a obloukem se vracejí k třetímu oku, symbolizují hravost a inteligenci, která přichází, když se dokážeme spojit se svým srdcem a vyjít z něj do světa.
Zkus teď být měkčí a otevřenější. Za rohem na tebe čeká nevyjádřitelná radost. Nikdo jiný než ty ti jí nedokáže popsat a až ji najdeš, ztěží nalezneš slova, abys ji sdělil druhým. Ale je tam, hluboko v tvém srdci, zralá a připravená, jen ji objevit.


Kundalini meditace

13. prosince 2009 v 15:38 | Zu |  Zajímavé tipy

OSHO

Co je Meditace? Je to stav bez myšlení. Obvykle je naše vědomí přeplněno nesmysly. Mysl je v neustálém pohybu - pohybují se myšlenky, touhy, vzpomínky, přání. I když spíme, mysl se pohybuje, sní. Když ustane pohyb a zastaví se myšlení, nevznikají žádné žádosti, myšlenky se netoulají, v našem nitru se rozhostí klid - to ticho je meditace.
Ochutnejte různé typy meditací a najděte si ty, které vás osloví, které vnikají hluboko do vás a máte je rádi, vyberte jednu a jděte do ní hlouběji, hrajte si s ní, hrajte si...
Změňte obyčejné, každodenní, rutinní situace - život, práci, vztahy - v situace, v nichž se můžeme stát bdělejšími.
(použito z Oranžové knihy, Osho)
Každá meditační technika je sice jen pomůcka, ale přesto dobrý krok ke změně v našem životě a někdy stačí udělat první krok a zázraky se začnou dít ...
Přijďte si společně zameditovat v pohybu na Oshovu
Kundalini meditaci

Kundalini meditace trvá 60 minut - večerní relaxační technika

Skládá se ze 4 částí po 15minutách
- 15 min třesení ve stoje
- 15 min oslavný tanec
- 15 min vestoje či v sedě absolutně klidný pozorovatel se zavřenýma očima
- 15 min nehybný klid v leže se zavřenýma očima
S sebou pohodlný oděv
2hod před meditací nejíst

Cvičení s prvky jógy

12. prosince 2009 v 9:54 | Zu |  Tanec, jóga, mandaly, zpěv


JÓGA
Nabízím cvičení s prvky jógy
Pomocí poloh a dechových cvičení se ve svých hodinách zaměřuji na zklidnění, protažení těla a naladění se na celý den.
Na začátku hodiny se uvolníme, prodýcháme, celkově zrelaxujeme. Při cvičení se protáhneme a zahřejeme každou část těla, naučíme se základní polohy - asány, krátké výdrže v asáně, pozdrav Slunci/Měsíci, Tibetský pozdrav, dýchání do těla, hlasové vibrace do čaker. Závěrečný relax a uvolnění.
Hodiny někdy kombinuji a zařazuji různá posilující cvičení z Kalanetiky či krátké vedené meditace.
Při pravidelném cvičení brzy uvidíte, jak vám polevují bolesti v těle a začnete být plné radosti..
Mé zkušenosti:
od 2005 (ČR, Praha)
Zuzana Lásková (SK)
2007 (Francie, Versailles)
Holly Niemella (USA) - Holys espace yoga
od 2007 vlastní kurzy
od 2010 tantra jóga pro ženy Mohendžodáro

Orientální "břišní" tanec

12. prosince 2009 v 9:53 | Zu |  Tanec, jóga, mandaly, zpěv
S tancem jsem začala v roce 2001, prostě mě to bavilo, ladné pohyby, orientální hudba, takže při tanci jsem se nechala odnášet kamsi k moři, do měst a cizokrajné dálky neznáma vonící orientálním kořením a představy zvuku cinkajících penízků nad kupci nabízených šátků ...

tak jsem začala nejen tančit, učit se tančit, ale především jsem si dopřávala letní dovolené na pobřeží moře, kde se učení snoubilo s večerní praxí v kolektivu báječných tanečnic.
Nyní nabízím soukromé lekce a též vedení skupinky (min. 4 tanečnice a více). Nejde o žádný dryl, přestože zvládnutí základu vyžaduje trochu úsilí. K tomu mohu napomoci vysvětlením základních pohybů a propojení do tance, tak, aby pohyb byl ladný a dokázaly jste si zatančit kdekoliv a kdykoliv. Nejdůležitější je však radost z pohybu, tance samotného a to další již přijde samo.
Orientální tanec je smyslné vyjádření ženství, může být něžný klidný jak plynoucí řeka či jako kolébající se dítě v maminčině bříšku, může být však prudký, vášnivý a nespoutaný jako pouštní bouře..
Proto nezáleží na věku ani na váze, naopak uvolní bloky, strnutí, bolesti v těle a nechá je odplout z těla i mysli ven ..
V mých hodinách se naučíme
základní postoj a držení těla a dýchání do těla
pohyby rukou, nohou, kombinace
základní kroky a malé sestavy
ladné vrtění boků
izolaci těla
a vytvoření si svého stylu, svého tance
vždy se před i po tanci protáhneme
zahřejem si tak svaly, aby se nám lépe tančilo a po tanci si je zase příjemně uvolníme a necháme vše doznít.

Tak to prostě jen zkuste
... a přijďte si zatančit ...
Mé zkušenosti s orientálním tancem:
2001 (Chorvatsko, Umag Kanegra)
Sostředění u moře - Mila el Kral (ČR)
2002 (ČR, Praha)
Workshop "Speciální pohyby a kroky známých egyptských tanečnic" - Reyhan (Německo)
2002 (Chorvatsko, Umag Kanegra)
Sostředění u moře - Mila el Kral (ČR)
2003 (ČR, Praha)
Seminář "Dance technology Choreography" - Reyhan (Německo)
2003 (ČR, Praha)
Seminář "Tribal style basics" - Reyhan (Německo)
2003 (Chorvatsko, Zagori)
Soustředění u moře - Mila el Kral (ČR)
2002 - 2004 (ČR, Praha)
Orientální škola Anife Ismet Hassan Vyskočilové
2004 (ČR, Praha)
"Bubíkové sólo" - Sibel Nefa (Německo)
"Orient s prvky flamenca" - Enussah
2005 (Chorvatsko, Selce)
Soustředění u moře - Ivana Mišulková (ČR)
2004 (Chorvatsko, Selce)
Soustředění u moře - Líza Vegrová (ČR)
2005 (ČR, Brno)
Seminář "Baladi" - Reyhan (Německo)
Seminář "Tanec s melayou, s činelky" - Reyhan (Německo)
Seminář "Raqs sharqi" - Reyhan (Německo)
2005 (ČR, Praha)
"taneční blok" s Sheeren (ČR)
2006 (ČR, Praha)
Shimmy a drum sólo - Leyla Jouvana (SRN)
2007 (Francie, Paříž)
Master class - Amir Thaleb (Arabian Danse School)
Master class - Rajaa (DanseOriental et Folklore Egyptien et Maghrebin)
od roku 2004
vlastní vedení skupinek