Únor 2010


Vlci - šamanismus

8. února 2010 v 12:56 | Zu |  Zajímavé tipy

Dva vlci
Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu, "Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi dvěma vlky.

Jeden je špatný.
Je to vztek, závist, žárlivost, smutek,
sobeckost, hrubost, nenávist,
sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

Ten druhý je dobrý.
Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie,
štědrost, věrnost, soucit a důvěra".


Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal,

"A který vlk vyhraje?"

Starý Indián odpověděl, "Ten kterého krmíš".OC Šestka

8. února 2010 v 9:47 | Zu |  Zajímavé tipy
přijďte s dětmi do Obchodního Centra ŠESTKA Praha 6
každou neděli program

v 1. patře v době od 13,00 do 17,00 jsou pro děti připravené zábavné dílny, které je zabaví a sami nebo za pomoci a rad stálých pomocníků připraví dárek pro sebe či pro kamaráda.
Každou neděli se sejdeme a vymyslíme dárek na dané téma.
(již se připravovala Valentinská přáníčka, Masopustní masky, pěnová razítka a magnetky, jarní květináče ubrouskovou metodou, vajíčková zvířátka..)


Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6
Tel.: +420 225 023 100
www.ocsestka.cz

Provozní hodiny Po-Pá - 9-17 hod.

! neplatí se vstupné a dárek si zdarma můžete odnést domů !


v sobotu jsou pro děti připraveny i různé jiné aktivity - divadlo atd. viz web stránky


Oshovky

8. února 2010 v 9:02 | Zu
tak vás, milí čtenáři, zvu se trochu prohýbat, taky se i prozpívat, uvolnit, vypnout, pobejt sám v sobě...
povím vám k tomu pár slov a pak už bude vše záležet na nás..
Každá meditační technika, jako pomůcka, může být dobrý krok ke změně v našem životě a někdy stačí udělat první krok a zázraky se začnou dít ...


POHYBOVĚ TANEČNÍ A HLASOVÉ MEDITACE
Oshovy meditace v centru Lampijon
(termín bude upřesněn, viz. www.lampijon.cz)

Přijďte si společně zameditovat v pohybu na Oshovy meditace
Jednou v měsíci se v centru Lampijon necháme provést jednou z mnoha Oshových meditací
S sebou si vezměte pohodlný oděv a je dobré 1-2hod před meditací nejíst

popis jednotlivých sekvencí meditací, které nás čekají:

Meditace Kundalini - večerní, relaxační meditace - 60 min
15 min třesení ve stoje, oči otevřené nebo zavřené
15 min oslavný tanec, tělo se pohybuje, jak si to přeje, oči otevřené nebo zavřené
15 min zavřené oči, vestoje či vsedě, pozorování všeho co se děje uvnitř i vně, klidný pozorovatel
15 min leh se zavřenýma očima, klid

Meditace Zpívání do čaker - zpěv k harmonizaci čaker, vedoucí k vnitřnímu tichu - 60 min
45 min vestoje, dýchání do břicha, tón veden postupně od 1. až do 7. čakry vždy po 1,5 min a zpět - celkem 3 opakování
15 min vleže nebo vsedě klidné pozorování vnitřního dění

Meditace Mandala - katarzní technika, vytvářející energetický okruh, ústící do přirozené koncentrace - 60 min
15 min běh na místě, postupně se zrychluje, kolena co nejvýše, dýchání nasměruje energii dovnitř
15 min sed se zavřenýma očima a pootevřenými ústy, jemné otáčení trupu do stran - nechat se volně rozkývat, to přivede probuzené energie do centra pupku
15 min leh na zádech s otevřenýma očima otáčejte ve směru hodinových ručiček, otáčení co nejrychleji, otevřená ústa, dech klidný jemný, to přivede koncentrované energie do třetího oka
15 min zavřené oči, nehybný klid vleže

Meditace Gourishankar (Everest) - noční meditace - 60 min
15 min vsedě se zavřenýma očima hluboký dech nosem se zádržemi při nádechu a při výdechu
15 min vsedě normální dech, upřený pohled do plamene svíčky, tělo v klidu
15 min vestoje se zavřenýma očima, v pozorování jemných energií se nechat vést ve spontánní tanec
15 min leh se zavřenýma očima, v klidu a tichu

Meditace Natarádž - noční meditace - 65 min
40 min nekontrolovaný tanec se zavřenýma očima, nekontrolované pohyby, bytí naplno v tanci
20 min leh se zavřenýma očima, klid a ticho
5 min oslava a radost v tanci

Meditace Kirtan - oslava života tancem - 60 min
20 min se zavřenýma očima tančete, zpívejte a tleskejte. Buďte naplno v tom
20 min v lehu, zůstaňte v tichu a klidu
20 min opět tance, volný tanec i zpěv v úplném sebezapomnění, opuštění mysli

Meditace Dynamická - katarzní technika, nalačno - 60 min
10 min se zavřenýma očima, vestoje, chaotické dýchání, koncentrace na výdech
10 min se zavřenýma očima, katarze, neomezené sebevyjádření pohybu, zvuku, beze smyslu
10 min se zavřenýma očima, vestoje, vyskakování s dopadem na paty, hlasová mantra Hú Hú Hú
15 min stop! Ztuhnutí bez jakéhokoliv pohybu, energie zůstává v těle, vše co se děje pozoruji
15 min Oslava a radost hudbou a tancem, vyjádření vděčnosti.

Výše uvedené meditační praktiky jsem zakusila u Ma Prem Sugandho, Oshovy žačky, při pobytech a seminářích, které nabízí (www.sugandho.com).
S prací jsem začala v roce 2006 a během této doby prošla i výcvikem Čtení energie a diagnostická mapa viz. Energetické poradenství, které nabízím.

Další zkušenost s Oshovými meditacemi jsem zažila s Martinou Mokránovou, Niskhamem, lektory v Sugama centru.

Kdo byl OSHO
byl duchovní učitel, mistr, guru a filosof pocházející z Indie. Jeho náhled na meditaci byl odlišný běžnému západnímu pohledu. Odlišoval meditaci od pouhé koncentrace. Zjednodušeně řečeno je meditace stavem bez rušivých myšlenek. Zavedl aktivní meditační techniky, zaměřené na potřeby západního člověka. Osho zavedl celou řadu meditačních technik, jež pomáhají uvolnit se, oprostit se od stereotypů a navyklostí života, neuróz apod. Tyto jsou často doprovázeny speciální hudbou. Praktikují se v Oshových centrech na celém světě .. Třebaže tyto techniky mají v názvu meditace, nejde vlastně o meditace ve vlastním smyslu slova, ale o o směs pohybu (tanec), odreagování, katarze, i vlastní 15 minutové meditace. Vlastní meditace, je teprve cílem těchto cvičení (ovšem i cvičení jiných směrů). Ta nastává sice ve stavu bez úsilí, ale nejdříve je třeba podle Osha hodně usilovat, dát do toho co nejvíce, aby mohla přijít ta "pravá" meditace ...

OSHO - Co je Meditace?
Je to stav bez myšlení. Obvykle je naše vědomí přeplněno nesmysly. Mysl je v neustálém pohybu - pohybují se myšlenky, touhy, vzpomínky, přání. I když spíme, mysl se pohybuje, sní. Když ustane pohyb a zastaví se myšlení, nevznikají žádné žádosti, myšlenky se netoulají, v našem nitru se rozhostí klid - to ticho je meditace.
Ochutnejte různé typy meditací a najděte si ty, které vás osloví, které vnikají hluboko do vás a máte je rádi, vyberte jednu a jděte do ní hlouběji, hrajte si s ní, hrajte si...
Změňte obyčejné, každodenní, rutinní situace - život, práci, vztahy - v situace, v nichž se můžeme stát bdělejšími.
(použito z Oranžové knihy, Osho)


Lampijon - www.lampijon.cz