Květen 2010

Film - Interstate 60

25. května 2010 v 16:32 | Zu |  Zajímavé tipy
a trocha odlehčení, takový tip pro volnou chvíli, oddych, ale zase né tak uplný, film možná pro teenagery, ale proč ne ...

Začalo to přáním, z něhož se stalo dobrodružství a skončilo jako road trip po cestě, která není zaznamenaná na žádné mapě...Srdeční čakra - Zlatá Dušička

25. května 2010 v 5:50 | Zu |  Zajímavé tipy
24.5.2010
Srdeční čakra
Na této planetě se všechno probouzí. Sama Země se velice silně očisťuje a tato očista bude neustále zesilovat. Spoustu z vás toto pocítí na vlastní kůži, neboť energie budou velice silné.Červnové dny budou také velice důležité pro jednu událost, která vás velice posune kupředu, ale také velice změní váš náhled na věci stávající. Každý z vás je veden na cestu vzestupu. Avšak mnozí z vás již ztrácejí sílu, žití v této době je velice náročné, každý z vás vnímá sílu toho, co se děje a vaše těla se stále více přizpůsobují vyšším energiím. Každý, kdo souzní s přírodou, je velice dobře vybaven pro následující dny. Tyto dny budou umocněny celosvětovým děním. Informace budou překvapivé, stejně tak jako reakce jednotlivých lidí. Ti, kteří se snaží sžít s těmito událostmi, ucítí velikou úlevu jakmile nastane den slunovratu. Země stále stoupá výše, brána je již zcela otevřená. Mnohé negativní energie jsou přeměněny. Spoustu lidí však ještě odejde, neboť nezvládne následující dny. Přírodní katastrofy očišťují Zemi, avšak také jí velice vysilují. Důležité je vzdávat díky za pomoc, kterou vám Země poskytuje. Možností je celá řada. Světelné bytosti jsou také v pohotovosti, neboť nad planetou se schyluje k bouři, která ovlivní mnoho životů. Skrze tyto energie přijde energie zmaru a může ovlivnit slabší jedince. Světelné bytosti velice aktivně pracují v okolí Země a také v dimenzích, které jste někteří schopni vnímat. Přichází k vám celá řada informací. Co a jak zvládat, jak zmírnit to, co vás potkává. Avšak dbejte na to, abyste tyto informace třídili a rozlišovali světlo a tmu uvnitř. V letních měsících bude uvolněno spoustu dalších důležitých informací, které přijdou na Zemi v podobě vizí. Je však nutné tyto zakódované informace rozluštit. Světelné bytosti také pracují na vaší DNA a aktivují některá centra ve vašich energetických tělech. Zejména odblokování srdeční čakry je velice žádoucí. Láska proniká všude kolem. Avšak v této chvíli je jí všude kolem žalostně málo. Neustále jste tlačeni tam, kde nechcete být a nemáte silnou touhu se odtud vymanit. Vaše srdce je neustále blokováno vaším rozumem, za každou cenu. Srdeční čakra je velice důležitá, jak už bylo řečeno. I vy sami můžete podpořit její otevírání a odstranění blokád v této oblasti. K tomuto vám také dopomůže setkání se svými partnery. Tato setkání jsou energeticky velice silná. Nebojte se, že byste byli schopni nerozpoznat svého partnera na energetické úrovni. Až ho potkáte, tak to budete vědět. Vaše komunikace bude probíhat beze slov, pouze srdeční čakrou. Nakonec ještě jedna důležitá věc. V tomto čase je mnoho věcí a situací úplně jinak, než se zdá. Věnujte tomu, co pozorujete a tomu, co k vám přichází, pohled shora. Naučte se vnímat věci i z dalších perspektiv. Ne pouze jednostranně. Tento pohled je slepý. Nenechte se oklamat a svůj vnitřní zrak používejte ve všech situacích. Budete překvapeni, kolik věcí jste dosud neviděli. Určitě také uvidíte cestu a odpověď, kterou hledáte. Ámen.


DVOUPAPRSEK - DOKONALÁ LÁSKA

19. května 2010 v 13:48 | Zu |  Zajímavé tipy

DVOUPAPRSEK - DOKONALÁ LÁSKA

Můžete mi říci, jak lze jednoduše zařídit, aby každý potkal svou dokonalou lásku? Odkud vzešla tato osoba a jaký je její vztah k nám?

ECP: Dvoupaprsek, dokonalá láska, se zrodila z prvotního útvaru vejcovitého tvaru naplněného bílým plamenem. Je to vajíčko světla, v kterém jsi stvořen v Centrálním Slunci, té nejvyšší koncentraci čistého Ducha ve vesmíru. Bůh vezme toto vajíčko a dá v něm vzniknout dvěma sférám světla. Každá z těchto sfér vypadá jako kauzální tělo nejvyššího vyjádření schématu vašeho skutečného Já. Představte si toto schéma dvakrát. Při sestupu z těchto světelných sfér do Hmoty, se pak rodí duše, které jsou protějšky těchto sfér Ducha. Jsou označovány jako dvoupaprsky, protože pocházejí z jediného prvotního světelného vajíčka. Elektronová Přítomnost takové duše je přesným duplikátem té druhé. Když duše sestupují do formy, jedna převezme kladnou, mužskou a druhá zápornou, ženskou polaritu. Vajíčko obsahuje unikátní vzor, je to detailní elektronový plán, který máš pouze ty a tvůj dvoupaprsek. Jsi Božím obrazem, protože z něho jsi byl stvořen. Nikdo v celém vesmíru nemůže sdílet tuto jedinečnost s tebou, protože ty jsi byl zrozen pouze jedenkrát, duchovně. My všichni jsme začínali dávno, v zlatých časech s dokonalou osobou, s naším dvoupaprskem, ale potom jsme si začali vytvářet karmu. Jak jsme upadali do nižších vibrací, byli jsme odděleni od našeho dvojpaprsku. Ztratili jsme fyzické vyjádření našeho božského protějšku v ráji a začali jsme s vytvářením závazků k ostatním lidem. A to je důvod, proč jsme si vtělení za vtělením volili různé partnery. Někteří z nich mohou být partnery duše, jiné vztahy jsou karmické. Doufejme, že děláme v těchto vztazích jen to nejlepší, rozvíjíme v nich lásku, protože jen tak docílíme konkrétního účelu a také vyrovnáme karmu. Zákon karmy vyžaduje, aby jsme nejprve splnili naše závazky z minulých vztahů. To je vždy naše prvotní povinnost. A to vás může oddalovat od vašeho dvojpaprsku po celé životy. Cílem je vyrovnat karmu, stát se čistým na cestě Ducha Svatého a dosáhnout znovusjednocení s Bohem a se svým dvoupaprskem. Šplhat nahoru po žebříku života zpět do Zdroje odkud pocházíme. A to je to dlouhý příběh o ztrátě na samém počátku bytí až k opětovnému shledání.
Karma je energie/vědomí v akci; zákon příčiny, následku a odplaty. Je také označován jako zákon karmického kola, který nařizuje, že cokoli provedeme nás uzavře do cyklického kruhu, dokud nedojde k jeho rozřešení. Pavel říká: "Co člověk zaseje, to také sklidí." Newton pozoroval, že pro každou akci existuje rovnocenná, opozitní reakce. Zákon karmy vyžaduje reinkarnaci duše, dokud není karmický cyklus vyrovnán. Takto život od života člověk určuje svůj osud svými činy, nevyjímaje jeho myšlenky, pocity, slova a skutky.

Zpět k otázce. Můžete objasnit rozdíl mezi dvoupaprskem a partnerem duše? Pochopila jsem, že když se nemůžete sjednotit se svým dvoupaprskem v tomto životě, můžete zatím najít partnera duše. Původně jsem myslela, že tyto dva pojmy jsou pouze rozdílným vyjádřením stejného konceptu.

ECP: Partner duše je osoba, s kterou můžete pracovat po mnoho století na stejných misích nebo na stejných iniciacích čaker - paralelní cesta vývoje duše. A ačkoli mohou být velmi přitahováni, pouta mezi partnery duše můžete v podstatě definovat více jako bratrský/sesterský vztah. Partneři duše mohou mít skvělá manželství i prožitek silného souznění v srdcích. Je zde vnímán pocit jsme kamarádi, jsme poutníci na společné cestě a co děláme, máme dělat společně.
Možná jste se sešli v mnoha životech a možná cítíte silnou vazbu. Ale pokud skutečně meditujete na niterné úrovni, víte, že tento vztah není nejvyšší nebo není tak hluboký jako vztah s osobou, která je vaším přímým protějškem - dvoupaprskem, kterého znáte jako vaše druhé Já od prvního momentu vašeho zrodu ve Velkém Centrálním Slunci. Máte jenom jeden dvoupaprsek, ale můžete spolupracovat s mnoha bratry a sestrami na různých místech. Řekněme, že si v tomto životě zvolíte úkol ovládat hudbu. Pravděpodobně se dáte dohromady s mnoha muzikanty a možná najdete někoho, s kým spolupracujete více, kdo je váš přítel a s kterým nesdílíte pouze lásku k harmonii, ale také skutečnou duševní komunikaci na stejné vlnové délce a vzájemně rozvíjíte stejnou čakru jednoho ze sedmi paprsků. Vašemu úsilí přichází požehnání z mocné Já Jsem Přítomnosti obou dvoupaprsků - tvého dvoupaprsku a dvoupaprsku druhé osoby. Tak to znamená partner duše - někdo, koho můžeš skutečně milovat, respektovat a sdílet s ním. Vztah dvou partnerů duše má co dočinění s čakrou "duchovního srdce" - která obsahuje více než prosté emoce. Spojení je způsobeno spíše paralelním a vzájemným vývojem než stejným původem. Je to požehnaná zkušenost mít někoho, kdo je přítel (někdo, komu můžete důvěřovat a on zase vám) s kým sdílíte skutečnou oddanost společným cílům, stejně tak jako starostlivou péči.

Zpět k otázce. Je věk vodnáře dobou, kdy je více pravděpodobné, že potkáte svůj dvoupaprsek? Nebo jinými slovy, je možnost spojení sil setkáním s vlastním dvoupaprskem, které se stalo tobě s Markem Prophetem, druh energie, která je právě teď prospěšná pro tento svět?

ECP: Je velmi příznivá doba pro setkání s vlastním dvoupaprskem, protože je to přáním Velkého Bílého Bratrstva jako součást podpory tvé duše na cestě za jejím osvobozením, na které by jsi měl být spojen se svým protějškem k úžasné realizaci opravdové svobody, být tím, kým jsi v Bohu - ve vašich společných kauzálních tělech. Také, protože jsme v závěru věku ryb, předpokládá se, že vyrovnáme naši karmu. A tak můžeme překonat karmická manželství a manželství s partnery duše. Konec věku ryb je doba, kdy je možné vyrovnat velké množství karmy, a to je také důvod proč lidé v předchozím desetiletí radikálně změnily názor na partnerství - lidé měli potřebu reagovat a vyřešit stará skóre a pokračovat v hledání nejvyššího doplňku vyjádření jejich bytí na duchovní cestě. O vztah dvoupaprsků je dnes zvýšený zájem, protože to je vztah, který vám umožňuje naplnit velkou část našeho palčivého osudu. Bůh to ví. Bůh podporuje opravdové vztahy dvoupaprsků a partnerů duše, protože na začátku nás Bůh stvořil k tomu milovat jeden druhého, stejně jako On miluje nás.

Zpět k otázce. Co je prvním krokem, který je třeba podniknout, když chceme nalézt svůj dvoupaprsek?
ECP: Nejdříve musíte sjednotit vaši Já Jsem Přítomnost a Kristovo vědomí. To je vnitřní polarita. To je to nejúžasnější, nejintenzivnější a nejpožehnanější sjednocení, které můžeme zažít. To je cíl Cesty. Když dosáhnete sjednocení s vaší Božskou podstatou, vstupujete tím také do nejužšího spojení s bílým plamenem v jádru vašeho bytí, skrz které naleznete toho jednoho jediného, který s vámi byl na samém začátku. Váš vztah s vaším dvoupaprskem začal nejprve v úžasném vajíčku z bílého plamene, který se zdvojil ve dvě sféry Božské identity. Nyní, můžete rozvinout polaritu v člověku s vaším dvoupaprskem, s partnerem duše nebo s kýmkoli jiným. Měli jste zkušenosti z mnoha životů, v kterých jste byli přitahováni lidmi, s kterými se můžete setkávat i v tomto životě. Ale ta jediná polarita je z původního světelného vajíčka, ta Elektronová Přítomnost, je ta z vašeho dvoupaprsku. Tímto způsobem je hluboká opravdovost jedinečnosti dvoupaprsků zakořeněna velmi hluboko v Božské podstatě. Tak je sjednocení s Bohem skutečnou cestou a skutečným hledáním. Důvod, proč jsme rozděleni od našeho dvoupaprsku v čase a prostoru je díky našim inkarnacím ve fyzické úrovni. Odchýlili jsme se od naší původní Jedinečnosti a zapletli se do dalších vztahů, další karmy. Tak se možná cítíte dychtiví a osamělí v davu, protože polovina vašeho duchovního bytí je neznámo kde. Ale chápejte, můžete sedět vedle svého dvoupaprsku a nikdo o tom nemá ani tušení, protože jste byli rozděleni po mnoha tisíců let a nepoznáte se díky závoji karmy. A pak je to tragédie hledání a hledání a neuvědomování si, že dvoupaprsek je, mysticky myšleno, nalezení sám sebe. Pokud člověk nenalezl vlastní spiritualitu, není schopen rozeznat, že "Jediný samotný, jsem já sám," jak píseň pokračuje. Nyní, pokud je tvůj dvoupaprsek vzestoupen, už skutečně s jeho/její Já Jsem Přítomností, tíhneš k tomu cítit se více celistvý, protože tvůj dvoupaprsek dosáhl boží jednoty. Pokud je tvoj dvoupaprsek na stejné úrovni ve znalostech a vtělení, můžete se vzájemně nalézt. Pokud má dvoupaprsek méně znalostí a je více pozemsky vázán, možná v sobě nalezneš velkou dichitonomii - miluješ Cestu, ale musíš se ponořit do astrálního moře, protože někde v pozemských a iluzorních podmínkách je tvoje druhá polovička, ke které cítíš oddanost zachránit ji a pozvednout.

Zpět k otázce. Při hledání svého dvouparsku doporučuješ neúčastnit se jiných vztahů? - Řekněme, že někoho potkáš a rozhodneš se společně strávit pouze omezený čas, protože vnímáš, že to není to pravé pro manželství. Doporučuješ nezačínat takové vztahy?

ECP: Myslím, že je to vaše individuální svobodná vůle, vaše osobní rozhodnutí. Pokud zamýšlíte jít po Cestě a směřovat k Bohu a k více trvalým věcem, musíte si uvědomit, že navázání takových vztahů bere čas a energii a určité množství vašich osobních vstupů, protože každé přátelství vyžaduje vklad sebe samého. Pro toto vtělení jste dostali pouze energii, čas a prostor - je to jako bankovní účet. Každý se sám musí rozhodnout, jak chce naložit se svým životem a životní silou - se svým bankovním účtem. Můj názor je, že pokud jste vázáni nebo při nejmenším usazeni v nesprávném vztahu, můžete svůj dvoupaprsek minout. Jeden z důvodů proč jsme odděleni od našeho dvoupaprsku je fakt, že Zákon nás nutí manifestovat nejprve celistvost našeho vlastního nitra. Celistvost je magnet a ta magnetizuje naši celistvost. Takže pokud je naše vědomí nekompletní nebo pokud máme v mysli ukryty záznamy smutku nebo bolesti nebo smrt nebo umírání nebo problémy z neodpuštění k vašemu dvoupaprsku z minulých životů, je to v nás samotných a blokuje to nalezení dokonalého spojení. Tak můžeme strávit spoustu času přecházením ze vztahu do vztahu a vlastně nikdy nedojít k sjednocení - sjednocení, po kterém toužíme, které je první s naší milovanou Já Jsem Přítomností a poté, skrze Světlo, s naším dvoupaprskem. Slova Ježíše v tomto případě zní skutečně pravdivě. Řekl: " Hledejte nejdříve království Boha a jeho spravedlivost a všechny tyto věci budou vám dány." Tuto větu jsem se naučila, když jsem byla ještě malé dítě a pomáhala mi po celá dlouhá léta. Předtím, než jsem potkala svůj dvoupaprsek - kterým je Mark Prophet, jak víte - dospěla jsem k závěru, vzhledem k tomu, že jsem na spirituální cestě, věřím v Nanebevzestoupené Mistry, věřím v karmu a reinkarnaci, žádný muž mě vůbec nebude chtít. Byla jsem definitivně přesvědčena, že budu svobodná po celý zbytek mého života. A šla jsem přímo do srdce poznání Saint Germaina, Mistrů, nalezení mé mise a služby. Během usilování o poznání co je má mise, jsem narazila na osobu, která měla stejnou misi - Marka Propheta. Nikdy bych ho nenalezla, pokud bych nejdříve nehledala uvědomění Boha a jeho spravedlivost. Nyní, když jste se setkali se svým dvoupaprskem, ještě neznamená, že všechno bude nádherné. Můžeme uniknout ze spojení kvůli konfliktní karmě, osobnosti a astrologickým vzorcům. Já jsem si připomněla minulé životy s Markem řady století předtím, kdy upřednostňoval ostatní přede mnou a bylo to pro mě docela bolestivé čelit těmto záznamům. Uvědomila jsem si, přestože jsem měla smysl pro lásku a odpuštění, že zde zůstalo trochu pocitů záště a trápení. Uvědomila jsem si, že to musím očistit fialovým plamenem, protože jinak by to zasahovalo do našeho současného vztahu. A tak jsem se toho vzdala a náš vztah byl vyléčen. To co zjišťujeme je, že můžeme stát tváří tvář našemu dvoupaprsku, ale pokud nemáme touhu dát, milovat a obětovat, nebude náš vztah úspěšný, nebudeme mít úspěšné manželství a nebudeme zastupovat Otce/Matku Boha našim dětem, kteří v nás musí mít příklad harmonie. Viděla jsem dvoupaprsky, kteří se navzájem nepoznali a šli dál po svých rozdělených cestách, protože byli tak zahleděni do sebe a zachyceni do svých vlastních problémů. Viděla jsem další manželství, kde tvrdě bojovali, protože se nevzdali svého ega kvůli iluzi skvělejší a vyšší lásky. To je tak destruktivní a tak zbytečné!

Zpět k otázce. Říkáš, že dvoupaprsky se navzájem nemusí poznat. V kterém bodu tedy dojde k sjednocení? Co můžeme dělat? Zdá se nevyhnutelné, že v určitém bodu znovusjednocení nastane.

ECP: Můžete zavolat Boha, "Ukaž mi, kdo je můj dvoupaprsek." Ale rozvoj vašich vnitřních schopností, vašeho vnitřního vědění, přichází skrze vzývání, skrze používání fialového plamene. Je to nejúčinnější prostředek na planetě k spirituálnímu rozvoji. Bude to vrchol všech ostatních duchovních cest, meditací, forem, asán, kterými projdete. Pokud budete používat fialový plamen pilně, zaznamenáte to. Samozřejmě, váš dvoupaprsek vás má poznat také, to je další důležitý důvod k vzývání fialového plamene.
Protože mu můžete celý den říkat, "Ty jsi můj dvoupaprsek," a on může říci, " Ztracený, jak víš". Nejrychlejší cesta, kterou znám, jak toho dosáhnout, je vzývání. Věřte mi, když vám říkám, že zde není nic skvělejšího než věda mluveného Slova. Přeji vám, abyste mě všichni mohli vidět před 25 lety a akceleraci mého života a Boha ve mně jen díky vědě mluveného Slova a požehnané podpoře Mistrů.

Zpět k otázce. Ráda bych měla nějaké vodítko, jak rozpoznat svůj dvoupaprsek od falešného. Nedávno jsem byla zasnoubená a uvědomila jsem si, že přítel má nějaké vlastnosti, pro které bych s ním nemohla žít. Nicméně měl také řadu dobrých vlastností. Bylo to velmi těžké se od něho odloučit. Myslím, že jsem udělala moudré rozhodnutí, ale ráda bych měla nějaké vodítko.

ECP: Dobrá. Většina lidí má dobré i špatné vlastnosti. A obecně je rozhodnutí o našem partnerství založeno na tom, zda jsme schopni za těchto podmínek s danou osobou žít a za okolnosti, že nás pojí velká láska. Určit, kdo je náš dvoupaprsek pomocí dobrých a špatných lidských vlastností není bezpečná metoda, protože znalost dvoupapsrku je velmi niterná záležitost.
Téměř nejlepší je zavřít oči, zvnitřnit se a sledovat plamen srdce. Někdy může být vnější testování a analyzování chybné. To co můžeme udělat, je jít do srdce srdcí. Manželství je něco jako absolutní závazek, obzvláště pokud jste na Cestě. To opravňuje předcházející období samoty, motliteb, postění se, volání k Archandělu Michaelovi, aby nás ochránil před tím, před čím nás varuje svatý Pavel: " Nebuďte nerovní spojeni dohromady...kvůli čemu spojovat světlo s temnotou? " a "Nezamotejte se opět do jařma otroctví." Chápejte, že známkou opravdové lásky je svoboda, ne omezování pravdy vaší nebo druhých. A pak vám to Bůh řekne, tedy jestli mu dáte příležitost. Pokud to nechcete vědět, protože toužíte po určité osobě víc, než chcete znát Pravdu, pak se můžete dostat do potíží. Takže nechala jsi oči otevřené, byla jste poctivá - "Miluji tuto osobu, ale s těmito zlozvyky opravdu nemůžu žít." Pak to vypadá jako dobré rozhodnutí.

Zpět k otázce. Díky akceleraci, o které jsme hovořili, a konci věku Ryb, jsme předurčení setkat se s naším dvoupaprskem v tomto životě?

ECP: Předně, každý si musí uvědomit, že statisticky dáno a ze zákona pravděpodobnosti, ne každého dvoupaprsek je v odpovídajícím věku, je volný, je vtělený a nutně volající potom se stát někoho doplňkem. Váš dvoupaprsek může být Vzestoupený Mistr, váš dvoupaprsek může být dítě, váš dvoupaprsek může být v jiných oktávách světla čekající na opětovné zrození na Zem. A tak doufáme, že náš dvoupaprsek může být zde, ale musíme být připraveni, samozřejmě. Pro případ, že není našim osudem setkat se ním v tomto životě, i v tomto případě je stále hlavním cílem sjednocení s Bohem, následování Ztraceného Učení Ježíše, který nás učil vedle Vzestoupených Mistrů, pozvednutí a oslavování vlastního světla a svého dvoupaprsku, a to i tehdy, když není s námi. Protože, jak jinak, realita dvouparsku není pouhé maso a krev hmoty. Dvoupapsek je bytost, která se na vnitřní úrovni, na úrovni kauzálního těla od nás nikdy neoddělila - ten, kdo je vždy uvnitř našeho srdce. To, o čem mluvíme, je pouze o vnějším oddělení. To je to, co je tak bolestivé. Když už je zřejmé, že božím plánem není setkat se v tomto životě s vlastním doupaprskem, neznamená to, že Bůh nám neposkytne partnera, druha, manžela, manželku. Bude to možná partner duše, osoba, s kterou jste byli velmi dobří přátele po dlouhou dobu. Někdo o koho se hluboce zajímáme, někdo s kým můžeme dokončit zvolený úkol. Vztah, který je duševně uspokojivý, protože je zaměřený na splnění určitého plánu. Je také možné, že máte karmu, která nemůže být vyrovnána žádným jiným způsobem než manželstvím. Takové manželství může být uspokojující díky lekcím, kterým se v něm máte naučit skrze lásku, kterou v něm dáváte dětem a všem ostatním. A tak kromě našeho volání po dvojparsku k tomu tedy potřebujeme i soulad s Božím plánem. Jaký je náš boží plán? Kdo je nám předurčen k založení rodiny nebo s kým máme obchodovat, dělat to nebo tamto?
Myslím si, že volání k Bohu a vzývání na Cestě jsou tou nejlepší pojistkou pro nejlepší možný výsledek za předpokladu, že jsme se dostali z vlivu předchozích kol. Nyní už nikdy nezaujmete osobu takových kvalit jako když jsme měli bloky, strachy a všechny druhy různých schizmat v duši, protože zaujmete pouze takové osoby, jako jsme vy sami. Pak budete dva na rozřešení problémů. Myslím si, že by jste se měli uvolnit a radovat se, protože se můžete radovat v Bohu.

Zpět k otázce. Vadí to, pokud se neshledáme se svým dvoupaprskem? Je to něco, co je nezbytné? Myslím to v tom smyslu, pokud se neshledáme, zda to zpomalí náš vývoj?

ECP: Jak víte naše životní plány jsou velmi spletité. Sestoupili jsme do vtělení s určitým úkolem. Máme vyrovnat mnoho účtů a přijmout zodpovědnosti, které jsme předtím prostě vypustili. Někdy je třeba dostat se přes mnoho záležitostí ještě před tím, než přijde na řadu setkání s naším dvoupaprskem. Může to být chlapec odvedle, kterého známe celý svůj život. Ale nejdříve je třeba odstranit z cesty všechno ostatní. To je pro každého rozdílné. Někdy je naprosto nezbytné, aby jste nalezli svůj dvoupaprsek, ale někdy to pro tento život není v plánu. Chápejte, co musíte pochopit je, že Ježíš řekl, dny budou zkráceny kvůli volbě a zkrácení dnů znamená akceleraci cyklů. Více cyklů z minulosti znamená více podnětů, které jste si stanovili dokončit (přeměnit nebo vyřešit) a tím více podnětů které mohou vlastně urychlit tvůj život. Jinými slovy, v tomto životě můžeš udělat víc s použitím fialového plamene, než jsi mohl za normálních podmínek v předchozích životech. Ve vašem životě se nic nezmění bez svatého ohně. Doporučuji si přečíst knihu "The Science of the Spoken Word" od Marka Propheta a mě - skvělé, máš jednu! Je to kniha pro dvoupaprsky, protože ti dává každodenní nástroj k přeměně karmy fialovým plamenem v souladu s tvojí službou životu. Můžete psát dopisy Bohu. Fungují. Napište je, založte do své Bible a pak na svůj osobní oltář, kde se modlíte nebo meditujete. Potom požádejte Boha, pokud je to Jeho vůle a v souladu s božím plánem, aby vás potěšil a odhalil, kdo je váš dvoupaprsek a jak můžete spolupracovat na vnitřních nebo vnějších úrovních s touto osobou.

Zpět k otázce. Je možné říci, že pokud se inkarnujete jako žena, tak napříč všemi inkarnacemi budete vždy žena?

ECP: Ne. Měníme mužské i ženské inkarnace. Polarita Ducha je jedna věc, ale v této oktávě bytí je naší zkouškou rozvinutí obou, tedy mužských i ženských charakteristik.

Zpět k otázce. Musíš si vzít někoho s kým máš společnou karmu? A co je to karmické manželství?

ECP: Nemusíš si někoho vzít, jen abys vyrovnala karmu, pokud to zvládáš jinak. Můžeš mít karmu, která manželství nařizuje, to je pak karmické manželství, ale máš také karmu s mnoha jinými lidmi, které si nemusíš brát, aby byla karma vyrovnána. Nyní, když se vdáš - a já osobně věřím, že vztah by měl být v manželství naplněn, pokud manželé hodlají být trpěliví - vezmeš na sebe karmu někoho jiného. A to je skutečný význam slibu před oltářem: "V nemoci a ve zdraví" myšleno v karmických cyklech. To je tedy závažnost manželského slibu a důvod proč se lidé mohou manželství bránit. Odtud vzešla fráze "Líbánky skončily". Když se na někoho podíváš, poté co jsi vše ostatní promyslela, musíš si říct, "Chci sdílet karmu tohoto člověka?" Karma je okolnost. Typ osoby, problémy které řeší nebo záležitosti, ve kterých se angažují, dokonce jejich profese, je jejich karmou. Možná potkáte v životě lidi, s kterými jsme byli manželé v předchozích životech. Karmická pouta, hluboká emocionální pouta a nevyřešené vztahy, to vše obvykle křižuje naši cestu v tomto daném životě. To, s čím se musíme v tomto životě vypořádat, rozhodla Svatá Kristova Přítomnost a Karmická rada. Nejlepší způsob jak se s nimi vypořádat, je používat často fialový plamen a modlit se, aby byla naše karma vyrovnána a vrátit zpět do proudu života - našim duším, našim kauzálním tělům - dar lásky z naší Já Jsem Přítomnosti, aby byly zaplaceny všechny dluhy. Karma ti brání nalézt dokonalého druha a měla by jsi vědět, že fialový plamen vyvolaný ze svatého srdce Ježíše a Saint Germaina (Saint Joseph) je vše pohlcující oheň Svatého Ducha, který vyrovnává karmu.

Zpět k otázce. Co s tím, když jsme v karmickém manželství?

ECP: Žádný z nás skutečně neví do čeho vstupujeme a kdy vstoupíme do vztahu nebo manželství. Lidé rostou a cyklus za cyklem a během let je karma přehrána. Věci, které jsme v lidech neviděli se mohou vynořit později. Vztah může přinést situace, které by nikdo nikdy nečekal. Takže někdy je to pouto, které trvá a někdy je to karmické manželství.

Zpět k otázce. Co se vztahem, který nás odděluje od našeho dvoupaprsku nebo slouží k vyrovnání karmy? Pokud je v něm spousty problému, je dobré se rozejít?

ECP: Tak sem směřujeme. Rada zhrzeným milencům! Dobrá, možná ano nebo také ne. Věřím v práci - v pilnou práci - v manželství. A věřím, že by jsme vždy měli milovat v každé osobě Boha. Jsme oddaní Bohu nebo dvoupaprsku a všichni by jsme se měli pokusit na našem manželství zapracovat. A pokud nepracujeme, měli by jsme být právě tak chytří, abychom to poznali a modlit se za to a pochopit, že pokud to nepřekročíme a vytvoříme si další karmu, plýtváme oběma životy, naším i partnera, zatímco by jsme mohli vykonat hodně dobrého bez dalšího zatěžování vztahu, které očividně nevede ani jednu stranu konstruktivním směrem.
Osobně si myslím, že v problémovém vztahu, který je komplikovaný a zdánlivě bez šance, by jsme měli dělat to, co řekl Ježíš - modli se a posti se. A hovořím o postění se fialovým plamenem, dynamickým vzýváním Svatého Ducha, stejně tak jako vodou s trochou citrónové nebo jablečně nebo mrkvové šťávy po několik dní. Zatímco si pročišťuješ svoji hlavu, nalaď se na Boha a opravdově hledej odpověď na tvé otázky v duši.

Zpět k otázce. Co je fialový plamen? Jak je schopný přeměnit karmu? V čem je jeho síla? Je to živá bytost? Nebo jak to dělá?

ECP: Dobrá, fialový plamen byl přislíben ve Starém i Novém Zákonu. Je to svatý oheň. Mojžíš vypovídá jako očitý svědek. Říká, " Bůh je pohlcující oheň." A Pavel říká, že svatý oheň by měl zkusit pracovat každý člověk. Dobře, Bůh se zřejmě nechystá nás strávit, své děti, tak co tedy stravuje se svým ohněm? Stravuje naše hříchy, naše konflikty, problémy, naši karmu. Bůh řekl, že v tamtěch dnech "Nebudu si pamatovat jejich hříchy více." Je také prorokováno v Knize Zjevení, že jakmile sedmý anděl začne znít, Bůh ukončí svá tajemství.
Sedmým andělem je Mistr Saint Germain, představitel hierarchie ve věku vodnáře, ten který nám přináší fialový plamen. Dar fialového plamene je výjimkou pro věk vodnáře. Je to plamen svobody, odpuštění a alchymie. A když je plamen vzýván, prochází skrz podvědomí a ve spojení s vaším plným vědomím, vaši láskou, vaši dobrou prací Bohu a lidem, fialový plamen jako zprostředkovatel Svatého Ducha spaluje všechny záznamy minulosti. Tímto způsobem dosahujeme osvobození na Západě tohoto věku. Tomu odpovídá cesta, kterou učili jogíni a avataři jako cestu k osvobození duše. Je správná doba vzývat fialový plamen mantrou, kterou si všichni můžete zapamatovat velmi snadno:
"Já jsem bytost fialového plamene. Já jsem čistota, kterou Bůh žádá!" Opakujme to všichni společně. Já jsem bytost fialového plamene! Já jsem čistota, kterou Bůh žádá! (12x). Když použijete jméno Boha, Já Jsem, používáte jméno, které Bůh předal Mojžíšovi. Je to síla svatého jména, která uvolňuje světlo z tvého kauzálního těla. Protože váš dvoupaprsek má kauzální tělo s identickým elektronovým vzorem - blueprint (ačkoliv od okamžiku stvoření si každý sám vyvíjí vlastní individualitu), můžeš také stáhnout fialový plamen z kauzálního těla tvého dvoupaprsku. Nebo můžeš poskytnout fialový plamen svému dvojpaprsku. Pak říkej: "Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá!" To je rozkaz, který můžete přikázat. Pak říkejte: Ve jménu Ježíše Krista, Já volávám fialový plamen ze srdce Saint Germaina, Mistra sedmého paprsku, Velkého Bílého Bratrstva a z našich kauzálních těl a v mém jménu a jménu mého dvoupaprsku, kdekoliv milovaný může být v nekonečných světech. Ve jménu Svatého Ducha, Já nařizuji: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (řekněte to nejméně devětkrát). Příkaz nebo "mantra" je klíč, který odemyká světlo vašeho kauzálního těla a způsobuje jeho sestup do fyzické manifestace. Vy všichni máte své poklady uchovávané v ráji. Vaše pozitivní skutky, pozitivní karma z minulých životů - každé pozitivní momentum: všechno je zaznamenáno tam v těchto duhových sférách světla. Ve fialové sféře je uchováno veškeré momentum fialového plamene který jsi kdy volal, společně s každou službou a zasvěcení sedmému paprsku. Když vyvoláváte fialový plamen své momentum fialového plamene vám také posílají Mistři fialového plamene, kteří slouží Zemi a jejímu vývoji. Ve skutečnosti si můžete vizualizovat váš božský doplněk planoucí fialovým plamenem zatímco voláte toto: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (9x)

Zpět k otázce: Existuje něco konkrétního co můžeme udělat, abychom ochránili náš dvoupaprsek?

Rozhodně. Máte oprávnění, mimořádné oprávnění vzývat ochranu vašeho dvoupaprsku, protože jste spojeni na zmíněné úrovni kauzálního těla. Můžete říkat:
"Ve jménu mé Mocné Já Jsem Přítomnosti, nyní já volám o vítězství mého dvoupaprsku, o osvobození mého dvoupaprsku silou mocného modrého plamene a mečem archanděla Michaela. Legie světla, vstupte do akce teď hned! A kdekoli můj dvoupaprsek je, osvoboďte jej/ji a učiňte jej/ji volným. Osvoboďte mě a učiňte mě volnou. Osvoboďte nás k naplnění Božího plánu a k dosažení jednoty v úrovni Krista a v úrovni našich čaker. A jestliže to je vůle Boží, sjednoťte nás v naší celoživotní službě. My děkujeme vám a přijímáme to jako splněné v této hodině v plné síle podle Boží vůle. Amen."
Pak si vizualizujete modrý plamen a archanděla Michaela a jeho modro-světelné anděle kolem sebe a vašeho dvoupaprsku. Poté můžete následně 15-20 minut vzývat fialový plamen pro vás i váš dvoupaprsek - k příčině a jádru všeho toho co stojí mezi vámi a vaší dokonalou láskou. A toto je něco, co můžete dělat tak často, jak budete chtít. Jestliže tato vzývání a vizualizaci budete dělat denně, vystavíte Momentum síly s anděly prvního a sedmého paprsku, kteří vám a vašemu dvoupaprsku budou pomáhat ve všech možných směrech.
Vzývání může být užito na všechno. Můžete zvolit jakékoliv vzývání a po úvodní formuli předat modlitbu Ježíši, Bohu nebo vaší Mocné Já Jsem Přítomnosti a požadovat osvobození vašeho dvoupaprsku jestliže ten je ve fyzickém ztělesnění a jestliže to je vůle Boží, že vy dva se máte setkat. Setkání, samozřejmě, není jediným cílem. Cílem má být modlitba, aby váš dvoupaprsek nalezl Boha a dosáhnul znovusjednocení s Bohem, protože to je skutečné místo setkání dvoupaprsků. Tak určitá vzývání, která činíte, budou pomáhat vašemu dvoupaprsku stejně tak, jako pomáhají vám-jestliže vzýváte fialový plamen pro svobodu nebo modrý plamen pro ochranu nebo zelené plameny pro léčení, zlatý plamen osvícení pro řešení problémů, a tak dále. Pak svěřte udržování vaší lásky Bohu a jděte se věnovat službě osvobodit celý život. Protože kde milujete, kde sloužíte, kde dáváte, všechny vaše energie jsou také dostupné vašemu dvoupaprsku. Tak všechno pozitivní co vy děláte, právě tak pomůže vašemu dvoupaprsku a pomáhá vyrovnávat vaší karmu - a tak můžete přijít k tomu bodu velkého znovuspojení, které je pouze začátkem. Vy a váš dvoupaprsek jste předurčeni kráčet spolu celou věčností, solárním světlem, stát se zodpovědnými jako kmotři životních proudů a evolucí za tímto systémem světů. Tam kde je nekonečno možností. A jednou - jste volni bez řetězů karmy a bez kola znovuzrození, budete volni k naplnění vašeho osudu -společně, světy bez konců...

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila z angl.originálu od Elizabeth Claire Prophet - Hanka M. - překlad je starý přibližně 3 roky - ale neustále aktuální - a já touto cestou Hance M. z celého srdce děkuji, vím, že mnoha z vás tyto informace pomohou stejně tak, jako tomu bylo v mém případě.... Zuzana S.,
i já děkuji Zuzka O.

Úsměvem ke štěstí

18. května 2010 v 19:49 | Zu |  Zajímavé tipy
Mám tady pro vás jeden opravdu "dlouhý krátký" film. Jmenuje se "POTVRZENÍ" a trvá něco málo přes 15 minut, takže se pohodlně usaďte a vychutnejte si tuhle optimistickou věc, která vás (a to je vážně klišé) na konci zahřeje i potěší.


Alchymie 2. čakry -OSHO Alchymie čaker

15. května 2010 v 1:42 | Zu |  Zajímavé tipy
6. - 10. 2010.

Alchymie 2. čakry (Ma Prem Sugandho)


VII. Mezinárodní taneční kemp

15. května 2010 v 1:39 | Zu |  Zajímavé tipy

Tradice Mezinárodního tanečního kempu byla založena v Čechách před sedmi lety učiteli tanců Wali a Arienne, Ludmilou a Renée v Tuněchodském mlýně.
Každoročně zveme lektory a přátele tanců dávných tradic a tanců universálního míru z celého světa. V tancích, zpěvech manter a meditacích všech duchovních tradic sdílíme a tvoříme společnou spirituální praxi. Vše ve jménu lásky, harmonie a krásy.
Mezinárodní taneční kempy obdobného charakteru mají ve světě dlouholetou tradici.

centrum SKALKA 22- původní venkovské stavení v malebné obci 10 minut od Máchova jezera - www.skalka22.cz. Odkaz na mapu najdete zde.

kdy

16. až 23. července 2010
začátek 16.7. večeří v 19.00 hod (registrace, ubytování apod. 17.00 až 18.30 hod)
konec 23.7. obědem

lektoři

po celý čas bude program veden týmem lektorů - renomovaných učitelů tanců dávných tradic a Universálního míru ( Dances of Universal Peace)
Wali a Arienne van der Zwan z Německa/Nizozemí,
více na www.peaceinmotion.eu
Ludmila Chrášťanská z ČR více o tancích - www.tancime.cz
Aliela z Ruska
Renée Grünning z Nizozemí - žijící v Čechách
Dana Jirkalová z ČR
Blanka Puškárová ze Slovenska
dále hudebníci a další učitelé zpěvu

co najdete v programu
tanec, zpěv, léčení, meditace, to vše se bude dít ve velikém kruhovém stanu, pobyt v přírodě, prožitek společné spirituální praxe, výlety a procházky, návšteva hradu Bezděz a zpívání v kapli hradu, koupání v Máchově jezeře

denní program

zvládne jej každý ve věku od 12 do 75 let. Není potřeba žádná předchozí praxe a znalost tanců, pouze chut´ učit se a sdílet tanec s ostatními
 • ranní sufi meditace
 • snídaně
 • dopolední program tanců
 • oběd
 • odpočinek, koupání apod.
 • odpolední dílny - tanec, zpěv, rituály, hudební nástroje
 • večeře
 • večerní program tanců

organizuje

Občanské sdružení Tančíme.cz
za organizační tým : Milada Chalupová, +420 608 159 491,

+420 608 159 491
Přihlásit se můžete zde

Alchymie 1. čakry - Od strachu k lásce -OSHO Alchymie čaker

15. května 2010 v 1:33 | Zu |  Zajímavé tipy

Červenec 2010

8.-13.7. 2010 nebo volitelně 8.-11.7.201

Alchymie 1. čakry - Od strachu k lásce
Lektorka: Ma Prem Sugandho (Německo/Izrael)

Při prozkoumávání vnitřních světů nemůžeme nenarazit na jednu základní obtíž - na strach. Strach je neviditelný, ale přitom má tak mocnou schopnost zabránit našemu uvolnění a zarazit tak naši radost ze života. Co si počít, když se strach objeví? Utéci, schovat se před nebezpečím a čekat, až strach nějakým způsobem sám od sebe zmizí? Nebo snad všechno tlačit až za hranice, které strach vytváří?
Tato pracovní skupina umožňuje čelit 3 základním lidským strachům v láskyplném a citlivém prostředí. Staneme tváří v tvář strachu z bláznění, strachu ze smrti a strachu ze sexuality. Každý z těchto strachů nás povede k prozkoumání a předefinování omezení, která na nás byla naložena, když jsme byli malí.
 • Tím, že si umožníme divočit a bláznit vědomě, řada zatuhlých omezení odpadne sama od sebe. Uvnitř nás se tak může uvolnit více prostoru pro spontánnost, tvořivost, lásku a smích.
 • Ke strachu ze smrti přistoupíme pomocí zcela jiného konceptu: Smrt jakožto oslavné vyvrcholení života. Osho tvrdí, že smrt je odrazem toho, jakým způsobem žijeme. Žití a umírání jsou neoddělitelné. Smrt lze uchopit jako nový začátek, nikoliv konec.
 • Strach ze sexuality je ve své podstatě strachem z toho, nechat věci být a uvolnit se. Orgasmu nelze docílit děláním, pouze "puštěním" a uvolněním se. Budeme prozkoumávat, co nám brání v užívání si naší sexuální energie. Energie sexu je oheň, který zažehehává naše těla. Je to palivo hořící v našich čakrách, našich energetických centrech, a které se projevuje formou sexu, smyslnosti, extáze a lásky - jedna energie, projevující se v různých formách a proměňující se v různé kvality.
V poslední části této pracovní dílny dovolíme naší sexuální energii zažehnout náš vnitřní tantrický oheň a budeme tak společně oslavovat život.
O lektorce
Ma Prem Sugandho (Německo) vystudovala psychologii a sociologii, později se stala univerzitní profesorkou v Německu. Dále se intenzivně zabývala meditacemi, "Chakra-Alchemy Work" (čakrová alchymie - práce s energií), "Pulsation" (Neo-Reichian Breathwork - práce s dechem a Bioenergetika), Primal Deconditioning, Ericksson Hypnosis, Aura Soma a Reiki. Od r. 1980 je Oshovou žačkou. V současné době vede workshopy, semináře a individuální terapie v Evropě, na Středním Východě, v Indii a Rusku. Její práce v sobě spojuje profesionální vzdělávací schopnosti a zkušenosti s meditacemi a alternativními metodami osobního růstu. Účastníci jejích kurzů jsou vždy překvapeni hloubkou a věcností odehrávajících se procesů a téměř bez výjimky popisují konkrétní a pozitivní dopady na jejich každodenní život.

Termín:
8.7. (oběd) - 13.7. (odpoledne cca 16-17 hod. )

Cena:
6600Kč / 6200Kč při platbě zálohy do 31.5.
Možnost účasti také pouze 8.-11.7. - cena 5000Kč / 4800 Kč

Ubytování:
V hale ve vlastním spacáku na matraci nebo za příplatek 500Kč na pokoji. Také možnost postavení vlastního stanu.

Strava:
Pestrá, chutná, sytá, vegetariánská.

Přihlašování a rezervace:
Přihlášky posílejte na centrum@skalka22.cz nebo se hlaste na tel. 777 046 593 příp. 774 888 108 Pro rezervaci místa pošlete zálohu 2000,- Kč na 1936066036/5500 (VS: 201004, do zprávy pro příjemce zadejte vaše jméno)

Tlumočení do češtiny zajištěno.

Zde jsou k dispozici letáky k semináři k volnému šíření - A4 a A5.

Auntie Ana - Indiánská Hopi sauna, Technika Ho'oponopono-šamanismus

15. května 2010 v 1:26 | Zu |  Zajímavé tipy

Červen 2010

Setkání s Auntie Anou (Havaj) - série seminářů v průběhu června Skalka 22 www.skalka22.cz


Auntie Ana miluje život a miluje lidi.
Ví, jak sdílet chvíle radostné i chvíle osobních výzev. Všichni potřebujeme lásku. Láska je síla, díky které můžeme harmonizovat a vyléčit sami sebe a také pomoci druhým. Síla se násobí, jsme-li spolu, sdílíme-li spolu, vytváříme-li společný kruh. Přijďte jej s námi vytvořit na skupinách, které letos podruhé proběhnou také v České republice.

Auntie Ana sdědila svůj dar po svých havajských předcích, a také po dědečkovi Josephovi Kapihe, který pochází z kmene Hopi indiánů. Předpověděl zrušení dřívějšího systému kapu - uvalení tabu na původní havajské učení. Uncle Joseph Kapihe předal Aně veškeré své vědění, včetně techniky masáže Lomi Lomi. Ana je tedy jedinečným spojením havajského tradičního učení a původní indiánské moudrosti.

1.-6. červen
8.-13. červen
Zasvěcení do havajského tradičního učení Ho'oponopono a indiánská Hopi sauna
Technika Ho'oponopono - společné setkání za účelem vzájemné podpory při hledání a nalezení příčiny konfliktů, ne-moci a disharmonických vztahů, jejich pochopení a léčení, tradiční havajské techniky a meditace, v sobotu večer potní chýše.

21.-27.červen
Intenzivní očistný týden s masážemi Lomi Lomi a indiánskou Hopi saunou

15.-18. červen
Čtyřdenní Vision Quest - Jen pro vážné zájemce
Výprava za vizí, hledání spirituálního vedení. Je to ceremonie. Měli byste díky ní najít svůj vlastní jasný životní, duchovní směr. Prvních pět stupňů "hledání" bychom měli vždy provést pod vedením šamanského učitele. Další už můžeme provádět sami. Dalším nutným pravidlem je, aby někdo (u prvních pěti hledání je to právě šamanský učitel) držel energii místa, odkud účastníci hledání vycházejí a kam se vracejí.
Témat prvních vizí je více. Záleží velmi na jednotlivcích a kahunovi. Ana si do konce března vyžádá vaše fotky a stručný popis toho, kdo jste. Od dubna vámi bude pracovat v učených čtyřech dnech velmi intenzivně na dálku. Většinu času strávíte o samotě v přírodě a při rozhovorech a léčeních s Anou. Auntie Ana vás nasměruje dál a můžete s ní být v kontaktu i po Vision Questu.

19.-20. červen
Indiánská Hopi sauna

Veškeré podrobnosti naleznete v těchto dvou dokumentech (česky a anglicky): první a druhý.
Případné dotazy vám ráda zodpoví Leela na tel. 774553352 (rezervace tamtéž).ART PRAGUE

11. května 2010 v 21:02 | Zu |  Zajímavé tipy

ART PRAGUE - veletrh současného umění

Již podeváté se bude v Praze ve dnech 11. - 16. května 2010 konat veletrh současného umění ART PRAGUE.
Přijďte se pokochat, nakoupit nebo jen na kus řeči, budu tam skoro každý den...
Galerie La Femme
"Cherchez la Femme ... za vším hledej ženu"


KHAMORO

11. května 2010 v 20:56 | Zu |  Zajímavé tipy

Program

Neděle 23. 5. 2010

 • zahájení týdenních mezinárodních workshopů "Jdeme dlouhou cestou"
 • 19:00 - Švandovo divadlo - premiéra romské opery "Invisible Gipsy"

Pondělí 24.5. 2010

 • 14:00 - Radniční klub - tisková konference
 • 18:00 - kino Aero - filmová přehllídka - premiéra filmu "Rom_ID"
 • 20:00 - LMB - současná romská hudba (Gipsy.cz/ČR)

Úterý 25.5. 2010

 • 21:00 - Jazz club Reduta - koncert Gypsy jazz (16 Gipsy Strings/Německo)

Středa 26.5. 2010

 • 18:00 - Slovenský kulturní institut - vernisáž výstavy Genocida Romů v době 2.světové války
 • 18:00 - kino Aero - filmová přehlídka - Kenedi se vrací domů
 • 20:00 - LMB - koncert Gypsy jazz (Gipsy Swing Trio + Tchavolo/Nizozemí-Francie)
 • 20:30 - kino Aero - filmová přehlídka - Kenedi se žení

Čtvrtek 27.5. 2010

 • 12:00 - defilé účinkujících v centru Prahy
 • 18:00 - kavárna NOD - vernisáž fotografické výstavy "Minutu poté" Srdjana Stanojeviće
 • 19:00 - ROXY - koncert tradiční romské hudby (Romano Stilo/Slovensko, Romano Atmo/Francie - Ukraina, Black Panthers/Srbsko)

Pátek 28.5. 2010

 • Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze - zahájení 2denního mezinárodního odborného semináře "Romská identita"
 • 19:00 - ROXY - koncert tradiční romské hudby (Orkestar Braka Kadrievi/Makedonie-Belgie, Surmajovci/Česká republika, Šukar/Slovinsko, Mahala Rai Banda/Rumunsko)

Sobota 29.5. 2010

 • 20:00 - KCP - závěrečný galakoncert (7 kapel: Black Panthers/Srbsko, Mahala Rai Banda/Rumunsko, Šukar/Slovinsko, Orkestar Braka Kadrievi/Makedonie, Romano Atmo/Francie-Ukrajina, Romano Stilo/Slovensko, Surmajovci/Česká republika)
Taneční workshopy se zahraničním lektorem Petiou Iourtchenkem budou probíhat v pátek 28.5. a v neděli 30.5. 2010 ve dvou úrovních (v tanečním studiu Zambra).

V souladu s vesmírem - Zlatá Dušička

10. května 2010 v 23:47 | Zu |  Zajímavé tipy

4.5.2010
V souladu s vesmírem
Nový měsíc přináší velice silné energetické změny. Především v partnerských vztazích. Vše, co bylo dosud nefunkční, opouští tuto dobu. Nové vztahy, které vznikají, jsou založeny na jiných hodnotách. Květnové dny jsou velice jemné a velmi propojené se Zemí, neboť tak, jak ona v tento čas rozkvétá, tak i lidé v tento čas rozkvétají do láskyplných bytostí. Mnohé již netrápí minulost, neboť byli ochotni se jí vzdát. Velice příhodné rozhodnutí. Mnoho z vás nyní prožívá zvláštní období, plné různých "dobrodružství života". Objevují se nové možnosti, stáváte se citlivějšími ke všemu kolem vás. Každý z vás si uvědomuje, že toto je velice zvláštní období. Tyto dny jsou velice uklidňující a velice očistné pro ty, kteří jdou neustále sami proti sobě. Tehdy se očista projevuje nejsilněji, různými zdravotními problémy, jakou jsou průjmy, bolesti nohou a hlavy, ale také mnohé příznaky srdečních chorob, které vždy jako zázrakem zase zmizí. Vaše tělo odráží pocity vaší duše. A duše chce být v souladu s vesmírem a pokud jí to není umožněno, cítíte se velmi unaveně a dezorientovaně. To, co prožíváte, vás spojuje s dalšími. Jste schopni konzultovat své zkušenosti s ostatními, vám podobnými bytostmi. Každým dnem rostou projevy očistné kůry také ve sféře Země. Na svých cestách se setkáváte s lidmi, kteří se na první pohled zdají jako velice moudří a zkušení. Avšak ne všichni jsou schopni předávat pravdu. Naopak, mnozí z nich toho dosud nejsou schopni. Je proto velice nutné rozlišovat a učit se naslouchat sami sobě. Nebude dlouho trvat a přijde polovina tohoto roku a s ní další ohromné změny, které opět zasáhnou životy mnoha lidí. Jste již zvyklí na takovéto informace, i když nepřipravení. Vše je v pohybu, avšak cokoliv se může změnit v průběhu těchto událostí. Opět proběhne mnoho informací v médiích a všude kolem vás. Mnozí poznají, že přichází nevyhnutelné. Změna se blíží. Stále znovu se tvoří ochranný obal nad celou Zemí a stále mnoho z vás pomáhá tomu, aby vše probíhalo pozitivním směrem. Je zde však stále mnoho problémů a proto buďte bdělí a nadále pokračujte ve své práci a pomáhejte. Budete velice brzy odměněni, vaše životy se změní. Poznáte božskou energii uvnitř sebe sama. Amen.

Letní ASTROhraní

10. května 2010 v 13:51 | Zu |  Zajímavé tipy


SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
L E T N Í
A S T R O H R A N Í
DO OSLAVICE
Termín: 3.-4.7.2010
Důležité pro vypočítání vašeho horoskopu je zaslání vašeho jména+data+hodiny+místa narození na
Armorica17@seznam.cz
barboraopelkova.blog.cz

Co je ASTROHRANÍ?
V podstatě se jedná o psychodrama, které nám umožní lépe poznat sebe sama a seznámit se
základy astrologie. Vychází se z osobního horoskopu a z astrologicko - psychologických analogií. Jednotlivé planety symbolicky reprezentují určité součásti naší osobnosti, každou planetu máme v nějakém znamení a v nějaké aspektaci k ostatním planetám, což znamená, že máme nějaké povahové vlastnosti v nějakých vzájemných vztazích, někdy konfliktních. Těmi se na astrohrách zabýváme a společně hledáme jejich řešení.
Každý účastník, pokud má zájem, si může nechat zahrát nějakou životní situaci, o které si myslí, že ji nezvládá, kterou by se chtěl naučit řešit, nebo ve které by se prostě chtěl lépe orientovat. Do rolí jednotlivých planet (součástí svého já) vybere, podle vlastního uvážení nebo intuice, některé z ostatních přítomných; ti mu pak, podle horoskopu a po krátkém seznámení a vcítění se do svých rolí, spontánně předvedou to, co se odehrává v jejich nitru. Má tak příležitost vidět sebe sama z pozice vnějšího a nezaujatého pozorovatele, což mu usnadní lépe se v sobě vyznat a tím i hledat cesty k řešení svých problémů. Pro všechny je to praktická a velice názorná ukázka toho, o čem vypovídá horoskop.
Teoretickou součástí astroher je seznámení se základními charakteristikami planet, znamení, aspektů a případně i jiných důležitých astrologických prvků. Každý účastník dostane vypočítaný osobní horoskop a může si nechat udělat individuální sezení.

Cena: 2000
Lektor: Barbora Opelková-775171797

Zveme vás na oslavu života do Oslavice!


DÍLNA „DECH, TĚLO, HLAS“

10. května 2010 v 12:58 | Zu |  Zajímavé tipy
DÍLNA "DECH, TĚLO, HLAS"
25. - 27. června
PRÁCE S HLASEM A JÓGA

Zpívání je v dnešní společnosti považováno za něco, co přísluší jen těm, kteří to takzvaně "umí" - díky tomu se ti ostatní, kterých je podle běžného vnímání většina, mnohdy osmělují zpívat nanejvýš v koupelně, o samotě v autě
nebo se svými dětmi.
Práce s hlasem je přitom uvolňujícím
a obohacujícím zážitkem a s uvolněním hlasu se ozdravuje i tělo a mysl. Hlasem lze rozvíjet intuici i radostnou odvahu, obdarovávat i přijímat.
Dílna vytváří prostor pro zážitek z hudby vznikající i z jednoduchých cvičení a zadání, která zvládne každý.

Pozvolným posouváním se od ticha, dýchání přes poslouchání svého hlasu, hry a cvičení účastníci často dojdou až ke zpívání jako přirozenému pokračování společné práce. V druhé části dílny spolu účastníci také zpívají vícehlasé skladby, podle složení skupiny jednodušší anebo složitější.
Zkušenost se zpíváním a se sdílením hudby, kterou spoluvytváříme, je velmi přirozená,
silná a krásná. Podobné zážitky se pojí i se společným cvičením jógy, kdy skupina lidí dýchá a pohybuje se jako jedno tělo. Meditace vipassana neboli meditace vhledu nám pomáhá začít den vědomým vnímáním přítomného okamžiku a tento postoj se pak snáze uchovává i při každodenních aktivitách.
Hlasovou dílnu povede Ridina Ahmedová (www.hlasem.cz - zde si můžete poslechnout i ukázky z její tvorby), jógová cvičení Laura Kratochvílová (www.ashtangajoga.cz), meditace vipassana Petr Babka.
Strava bude vegetariánská a převážně z bio surovin. Místo je vybaveno veškerým sociálním komfortem (teplá sprcha apod.).
PROGRAM:

Pátek 25. června
20h přivítání a zahájení
Sobota 26. června
8-9 meditace
9-9.45 snídaně
10 - 13 zpívání
13-14.30 oběd
14.30-17.00 zpívání
pauza
17.30-19 jóga
19 večeře

Neděle 27. června
8-9 meditace
9-9.45 snídaně
10 - 12 zpívání
12-13 jóga
13-14.30 oběd
14.30 uzavření, rozloučení
okolo 16h odjezd


KDE: Meditační centrum Dibbavana u Mariánských lázní (www.dibbavana.wz.cz)
CENA: 1800 Kč (zahrnuje kurzovné, nocleh, stravu 3x denně (počínaje sobotní snídaní a konče nedělním obědem)
REZERVACE: Místo na hlasové dílně je rezervováno po zaplacení částky 1700 Kč na č. ú.: 149759349/0800 (občanské sdružení Půlnebí). Potvrzení o zařazení Vám bude mailem potvrzeno do 5 dnů od obdržení platby.
INFO: Veškeré informace na emailu laurakrat@hotmail.com nebo telefonu 777 157 382.

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

5. května 2010 v 22:29 | Zu |  Zajímavé tipy

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
Odbourává negativní dopady nevyváženého působení školního výukového systému, který je
orientován výhradně na logiku, sekvenční analýzu a verbální projev, ale dostatečně nepodporuje
činnosti charakteristické pro hemisféru pravou - mimosmyslové vnímání, intuici a kreativitu.
Cena za celý seminář pod vedením Báry Opelkové je včetně jídla a ubytování 2.000 korun.
26. - 27. června 2010
zveme vás na oslavu života do Oslavice
www.tvorive-centrum.cz

Védská meditace

5. května 2010 v 10:07 | Zu |  Zajímavé tipy
MEDITACE NENÍ TO, CO SI MYSLÍTE
VÉDSKÁ MEDITACE
Védská meditace je velmi jednoduchá, přirozená a nenucená meditační technika, která umožňuje naší mysli úplné zklidnění a našemu tělu hluboký odpočinek. Funguje bez použití síly či soustředění a přináší úlevu od únavy, nastřádaného stresu a s ním spojených symptomů.
To nám umožňuje zvládat každodenní povinnosti a úkoly s větší energií, tvořivostí, bdělostí a klidem.
Jakmile nám byla meditace osobně a správně předána, můžeme ji praktikovat kdekoli, kde máme možnost se posadit a zavřít oči, včetně v kanceláři, parku nebo autobuse či metru po cestě do práce, pokud je třeba.
Jak meditace funguje?
Tato technika nevyžaduje žádné změny našeho dosavadního životního stylu, velkou časovou náročnost ani schopnost sedět v nezvyklých pozicích. Doporučený způsob je dvakrát 20 minut denně, ráno jako příprava na celý den a podruhé navečer, abychom se zbavili napětí a stresu
z celého dne a mohli si plně užít večer.
Meditace není vůbec složitá. Po správnému zaškolení je jednoduchá a snadná, bez námahy a přináší okamžitý odpočinek a úlevu tělu i mysli.
Klíčem k tomu, aby Védská meditace byla zcela bez námahy, je použití vhodné osobní mantry a správný způsob jejího předání. Slovo "mantra" pochází ze Sanskrtu, kde "manas" znamená mysl a "tra" nástroj, neboli "nástroj pro mysl".
Mantra je velmi specifický vytříbený zvuk, který nemá žádný význam a který je ze své podstaty pro naši mysl přitažlivý. Je možné dokázat, že přirozeností mysli je pohybovat se směrem
k přitažlivým podnětům. Jako například, když ve vedlejší místnosti nebo okolo jedoucím autě zazní naše oblíbená písnička, naše mysl ji spontánně bez námahy zaregistruje. Nemusíme na to vynaložit žádné úsilí ani se soustředit. Stejným způsobem se mysl přirozeně zabývá mantrou, neboť je pro ni přitažlivá, a mantra naši mysl postupně tříbí.
Jak se mysl bez námahy věnuje mantře, pohybuje se ze své aktivní myšlenkami naplněné vrstvy směrem do jemnějších klidnějších vrstev, až dospěje do bodu, kde jsou myšlenky už téměř neznatelné. Tam mysl opustí i samu mantru a tzv. "jde za" neboli transcenduje a proces myšlení se úplně zklidní. V takovémto stavu je člověk schopen si uvědomovat a prožít pocit naprostého odpočinku na fyzické i mentální rovině, ale zároveň je vzhůru a vnitřně bdělý - tomu se říká transcendentální zkušenost neboli prožitek čistého vědomí.
Přínosy meditace
Na tělesné úrovni nám meditace přináší odpočinek, který je, jak je vědecky dokázáno, až pětkrát hlubší než spánek. Lidé, kteří pravidelně meditují, uvádějí, že 20 minut meditace je stejně osvěžující jako několik hodin spánku.
Tento hluboký klid dovoluje mysli a tělu na každodenní bázi zpracovat nastřádaný stres, únavu a napětí a zvyšuje naši schopnost jednat s nadhledem a pochopením potřebným pro úspěšnější zvládání našeho života.
Výsledkem odpočinutého těla a tím pádem i odpočaté mysli je větší jasnost a tvořivost našeho myšlení, více energie, lepší přístup k přirozené inteligenci a paměti a lepší fyzické zdraví.
Přínosy meditace nejsou pouze nahodilé, bylo provedeno více než 600 nezávislých vědeckých studií o neuro-fyziologických účincích vyplývajících z provádění meditace.
Konkrétní oblasti, kde je meditace přínosná, zahrnují:
- jasnější myšlení
- zlepšení paměti, inteligence, tvořivosti a zvýšení energie
- zlepšení mezilidských vztahů
- zvýšená schopnost soustředění
- úleva od deprese a úzkostí
- úleva od migrény, bolestí hlavy a astmatu
- úleva od poruch spánku
- rychlejší schopnost reagovat
- snížení hladiny cholesterolu
- úleva od únavy
- silnější imunitní systém
- snížené riziko srdečních onemocnění
- normalizace krevního tlaku
- zlepšení sportovních výkonů
- snížení konzumace alkoholu, drog a cigaret
- normalizace tělesné váhy
Provádění Védské meditace má okamžitý efekt na to, jak prožíváme svůj každodenní život a přínosy se dlouhodobým prováděním násobí.
Tradice
Tato meditační technika původem z Indie a je starší více než 5000 let a od té doby byla nepřetržitě předávána z učitele na žáka. Přestože pochází z Indie, nejedná se o výlučně indickou znalost, stejně jako Einsteinovy objevy nejsou platné pouze v Německu. Je to technika ze své podstaty univerzální.
Jako výraz úcty k tradici jsou studenti požádáni shlédnout krátký védský obřad, kterým učitel zahajuje každý kurz, a přinést na něj tradiční dary (květiny a ovoce).
Tato tzv. Védská meditace je výsledkem 5000 let zkoumání a aplikace této techniky a je specificky vyvinuta pro ty, kteří jsou naplno zapojeni do života, spíše než pro ty, kteří dávají přednost klášternímu či jinému odloučenému způsobu života.