Červen 2010

Proměna těla i ducha

19. června 2010 v 22:35 | Prem Aditi
Proměna těla i ducha
Současná doba si žádá mnoho řešení. Každý, kdo zaostává ve svém učení, bude veden, aby dokončil svůj cyklus, který je nutné zdárně uzavřít. Mnozí z vás již očekávají události, které jsou velice důležité pro Zemi. Země začíná stoupat, avšak stále je velice zatěžována negativní vibrací. Toto se musí změnit, jinak možnost postupu pomine. Mnoho vysokých duší se nyní angažuje v pomoci. Mnoho z vás též přišlo za tímto účelem. Neustále je to však málo. Energie neustále zesilují a pomáhají prosvětlovat temné oblasti Země. Negativní energie se však stále hromadí a proto bude nutné daleko silnějšího působení, skrze které se Země opět začne otřásat. Proudy energií se začnou mísit a měnit směr. Vše bude v chaosu. Některé oblasti budou silně zasaženy, mnohé budou uvolněny z vazeb negativních energií. Lidé, kteří cítí tyto změny, budou rozrušeni, neboť pocítí nebývalou sílu. Na vlastní oči uzříte proměny, které Zemi postihnou. V této chvíli zdá se jakoby se čas zklidnil a větry utišily. Avšak pouze na krátký čas. Energie se opět rozšíří a lidé budou opět zkoušeni ve své víře. Každý z vás si uvědomí, pro co žije, co je jeho cílem. Osvětlení myšlenek a rozehřátí srdcí je velice důležité. Mnozí nezvládnou tyto chvíle a opustí svá pozemská těla, aby mohli odejít na klidné místo ozdravění a lásky. Jste ve velice těžkém období a tlak stále narůstá. Období plné proměn, pohybu a současné probouzení vědomí. Vaše vědomí stoupá. Den ode dne můžete pozorovat změny, probíhající uvnitř vás samých. Kdo v této době nespí a pracuje na sobě, bude odměněn ohromným skokem ve svém vývoji. Ti, kteří procházejí branami vzestupu, jsou ze všech stran podporováni a pokud po tom touží, dostává se k nim mnoho příležitostí postoupit, mnoho odpovědí přichází skrze podvědomí. Na tento čas je nutno pohlížet jako na dobu proměny těla i ducha. Duše touží po spojení a proto také budou usilovně vedeny ve svých fyzických inkarnacích ke svým protějškům, aby mohla být probuzena láska na všech úrovních. Na úrovni těla i duše. Skrze tato spojení bude proudit mocná energie lásky, která bude mít tu sílu smést všechny překážky. Mnohá tato spojení budou tak silná, že budou moci prozářit své okolí na ohromné vzdálenosti. Díky těmto spojením bude možné daleko rychleji dosáhnout očištění a postupu na své cestě. Tato spojení byla domluvena mezi dušemi na jejich cestě na Zemi právě pro tento úkol. Prozářit ostatním cestu a navést je na správný směr. Mnozí budou taková spojení následovat. U spojených duší bude daleko větší pravděpodobnost stvoření fyzických bytostí, skrze něž přijdou na Zemi vyspělé duše, aby upevnili její pozici a dále pozvedli energetickou úroveň Země. Všechny tyto bytosti jsou zainteresovány v tomto plánu. Jelikož jste došli až do této složité fáze, přejeme vám mnoho síly, lásky a uvědomění. Nebuďte v obavách, nejste na své cestě sami. Ámen.


Osho zen tarot pro dnešek

19. června 2010 v 13:19 | Prem Aditi |  Zajímavé tipy

You are not accidental. Existence needs you. Without you something will be missing in existence and nobody can replace it. That's what gives you dignity, that the whole existence will miss you. The stars and sun and moon, the trees and birds and earth - everything in the universe will feel a small place is vacant which cannot be filled by anybody except you.

This gives you a tremendous joy, a fulfillment that you are related to existence, and existence cares for you. Once you are clean and clear, you can see tremendous love falling on you from all dimensions.
Osho God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth Chapter 1
Commentary:
This naked figure sits on the lotus leaf of perfection, gazing at the beauty of the night sky. She knows that "home" is not a physical place in the outside world, but an inner quality of relaxation and acceptance. The stars, the rocks, the trees, the flowers, fish and birds - all are our brothers and sisters in this dance of life. We human beings tend to forget this, as we pursue our own private agendas and believe we must fight to get what we need. But ultimately, our sense of separateness is just an illusion, manufactured by the narrow preoccupations of the mind.

Now is the time to look at whether you are allowing yourself to receive the extraordinary gift of feeling "at "home" wherever you are. If you are, be sure to take time to savor it so it can deepen and remain with you. If on the other hand you've been feeling like the world is out to get you, it's time to take a break. Go outside tonight and look at the stars.o nás na webu

10. června 2010 v 19:54 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní


příspěvek s názvem "Vzduch a hudba" na Metodickém portálu www.rvp.cz.
cro"Návrat Koncovky" v pořadu Čajovna, ČRo 3 - Vltava
... s Alešem Opekarem hovoří Pavla Skálová, Petr Broniš a Jan Heyrovský. Z nahrávek zní ŽiariSlav a Bytosti.
montessoriNávrat koncovky ve škole Montessori (část 1)
Návrat koncovky ve škole Montessori (část 2)
youtubeMuzikoterapie pro děti 2. stupně
youtubeZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 - Návrat koncovky
klicZákladní škola Klíč, Česká Lípa
koncovky v Itálii
klasterecZákladní škola, Klášterec nad Ohří (část 1)
Základní škola, Klášterec nad Ohří (část 2)
praha6Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2

Léčení hlasem - Karel Richard Marnov (Kekeši)

10. června 2010 v 13:50 | Prem Aditi |  Zajímavé tipy
Karle, díky za oslovení,
jakákoliv spolupráce s Tebou tancem či zpěvem pro mě bude velká pocta,
nechť tvůj hlas pomáhá všem bytostem na této krásné Zemi
Život je hra

7. června 2010 v 21:36 | Prem Aditi
7.6.2010
Život je hra
Možnost volby je neomezená. Proměny života ve všech formách lze vnímat na každém kroku. Zvířata se radují, ale lidé jsou velice uzavření. Mnozí si udržují kolem sebe neproniknutelné masky a neuvědomují si lásku a krásu, která se kolem rozprostírá. Mnozí pochybují o smyslu svého života a nesnaží se ho nalézt. Soucit bývá velice těžké projevit pokud jste neoblomní ve svých názorech a nevidíte nic jiného, nežli sebe. V této době nelze takto žít. Souvislosti se ukazují v každém bodě vašeho konání a i když je doba velice pokročilá a velice silné energie zmítají Zemí, není možné zaostávat ve vývoji. Časová posloupnost vše urychluje. Čas se mění. Ale mění se i voda, vzduch, slunce, celý vesmír. Vše, co nás obklopuje. Měníte se vy sami. Nic není pozitivní, nic není negativní, je to jen úhel pohledu. Vaše těla se přestavují a stále více reagují na příliv energií. Vaše vědomí roste a propojuje se s vyšší dimenzí. Prostup dimenzí je běžný jako den a noc. Odcházíte během spánku a vaše vědomí si zvyká na nové podmínky. Od tohoto se odvíjí následující události, neboť vaše životy formuje vaše vědomí. Učiníte rozhodnutí a nová cesta se ukáže. Nacházíte však stále ještě mnoho překážek Pokud ale prohlédnete, budete vědět, že si je stavíte vy sami. Váš pohled je mnohdy zastřený, nedokážete ho změnit pod nánosy nečistot a chybných programů. Věčnost však nikam nechvátá, počká na vás tak dlouho, až jí budete chtít dosáhnout, až najdete cestu a opět se spojíte s Jediným. Budete očištěni a vrátíte se domů. Avšak dlouhá cesta čeká ještě mnoho z vás. Tak dlouhá, jak si ji vy sami prodloužíte. V současnosti je nekonečno možností a cest. Poznáte tu pravou? A chcete si vůbec vybrat? Některé cesty jsou plné světla, lásky a pochopení, další temné, slizké a bez lásky. Současnost si od vás žádá velmi mnoho. Mnohé z vás odrazuje neúspěch, ale stačí tak málo. Kdybyste mohli vidět více… I toto přichází a vy si vzpomínáte. Na své minulé životy, na to, kdo jste, kdo jsou vaši blízcí, odkud pocházíte a kam kráčíte. Tyto vzpomínky jsou velice silné a ovlivňují vaše životy. A stále více z vás se rozpomene. Najednou pochopíte, co "jste zač". A toto pochopení vás uvede do vytržení, neboť v tu chvíli poznáte svou rodinu a poznáte kam patříte, najdete svůj domov. A i když budete stále na Zemi, život se pro vás stane jiným, zvláštním, hravým a bude vás těšit v každé minutě vašeho žití. Vaše duše se uvolní z pout otupění a nedokonalosti a pocítí svobodu, po které touží. Přijdou období, kdy se toto stane. Avšak nyní se musíte pro toto rozhodnout. Nebát se. Vždyť kráčíte tam, odkud pocházíte, tak čeho se bát? Cožpak se netěšíte tam, kde jste doma? Ano, víme, realita, kterou zažíváte, tomu neodpovídá. Mnoho problémů, negativních energií, přírodních katastrof a starostí všeho druhu…Avšak sami jste si toto vybrali a tento život je pro vás velice těžkou učební látkou, na druhé straně však velice osvobozující. Mnoho bytostí stojí při vás a tleskají tomu, jak si vedete. Ví, že je vše složité a obdivují vaši odvahu. Žádejte je o pomoc kdykoli, budou potěšeny. Stůjte při sobě navzájem a žijte lásku. Najděte sebe sama, najděte světlo, které ve vás září a rozsviťte ho do celého vesmíru.