Červenec 2010

Nový pohled na svět

29. července 2010 v 8:12 | Prem Aditi
18.7.2010
Nový pohled na svět
Stále více se mění povaha planety. Rychle se probouzí a chce vystoupit na vzhůru. Ne pro své potěšení, ale aby pomohla lidem na ní žijícím a zároveň sama sobě. Není mnoho času, rozmýšlet se, co se dá dělat a jak prožívat tyto okamžiky. Každý má právo na své vize, svou přítomnost a svůj pohled na věci kolem. Tyto měsíce vás naučí dívat se na věci s nadhledem. Je to třeba, neboť mnoho myšlenek je formováno díky zastaralým názorům, zastaralým pohledům na svět. Není zde "vzor" nového pohledu na svět. Ten teprve musí být vytvořen. Nový pohled - nová realita. Poté se také změní mnohé. Nyní však také je nutné ukotvit nové vzorce ve vašich životech. Uvolnění starého již probíhá. Avšak stále ještě nejste ani tam ani tady. Jste uprostřed ničeho. Také se tak mnozí cítí, jakoby nikam nepatřili. Přesto žijí tady a teď a prožívají své emoce, myšlenkové pochody a vzorce chování přejaté od mnohých generací zpátky. Stále platí, že to, co si kdo vytvoří, co si přeje, přejde do jeho budoucnosti a vytvoří dokonalou realitu pro toho kterého jedince. Hvězdná brána propouští stále silnější energie o stále vyšších vibracích. Mnozí jsou již velice unaveni z těchto procesů. Avšak blíží se nejtěžší a také nejradostnější fáze. Nové vědomí nastupuje cestu. Stále častěji se stáváte účastníkem dění i ve vyšších realitách. Mnozí se s tímto už naučili žít. Radostnost a hravost prostupuje vaše mysli a vaše srdce. Tyto pojmy života udržujte stále aktivními, neboť vám velmi mnoho pomohou v dalších životech. Nastává čas nástupu bytostí, které půjdou vpřed a budou pomáhat ostatním. Stále více lidí tápe a neví si rady se svým životem. Potřebují pomoc. Proto jsou zde pomocníci. Nový řád nastává i v rozložení celosvětového politického spektra. Přesto však ještě potrvá, nežli proběhnou výrazné změny. Stále více lidí se probouzí a stále rychleji se chápou svých životních úkolů. Svou prací pozvednou ostatní. V novém roce již bude mnoho z těchto lidí ve svých pozicích a budou schopni pozvednout daleko větší část svého okolí. Nyní však je důležité prožívat naplno své životy a nezůstat v ulitě, nebránit se změnám a nalézt vnitřní rovnováhu. Spojit se se svým srdcem a získat vhledy do svého nitra. Odtud poté můžete čerpat své informace.

zdroj: zlatá dušička

ČajoMír Fest

16. července 2010 v 19:59 | Prem Aditi |  Zajímavé tipy

Druhý ročník ČajoMír festu se blíží

pozvánka na akci ČAJOMÍR FEST 2010, na kterém se budeme též podruhé účastnit s dílnami Návrat Koncovky aneb Zdravé muzicírování ...setkáte se tedy nejenom s Koncovkami, ale i s dalšími nástroji - bubny, chřestítka, dydžeridy a další.

Opět na Vyšehradě v prostorech Starého Purkrabství, 21.8.2010 na vás čeká svátek čaje. Tento ročník tak jako minulý rok je festival zaměřen na prezentaci čajových profesionálů a nadšenců v přípravě čaje. Podrobné info o přihlášce naleznete v sekci "registrace".
Každý rok chceme více představovat jednotlivé tradiční čajové země. Letos vám přinášíme pohled na čajovou kulturu z Koree, pod záštitou ambasády Korejské republiky v České republice. Je nám velikou ctí, že naše pozvání přijala vážená dáma, více-prezidentka Korejské čajové asociace, Sun Woo Park, vyučující ve své čajové škole tradiční čajové obřady a etiketu.
Nebude chybět pestrý doprovodný program, plný zajímavých tvořivých dílen, gastronomie, hudby, divadla, relaxačního cvičení a mnoho dalšího, který bude začínat již od východu slunce.
Těšíme se na vás.
Zatím se přihlásilo 21 čajových hostitelů.

Hravost

15. července 2010 v 17:38 | Prem Aditi
Hravost
Odchodem června již půjde vše jako po másle. Energie druhé poloviny roku se projevují jako tvořivé a velmi naplňující životy všech lidí. Není mnoho dnů, kdy by všichni cítili klid, avšak budete stále cítit vibrace léta, slunce a velmi mnoho možností přijde do vašich životů. Nejprve si uvědomíte, že žijete nový život, že mnoho starého vás opouští, poté přijde apatie, neboť nebudete mít nic, pro co byste chtěli žít. Nástupem měsíce srpna však již bude rozhodnuto a vy tento rok prožijete s ohromným nasazením tak, abyste byli  co nejvíce uspokojeni a cítili štěstí, které je základem všech lidských životů. Energie léta jsou hravé a klidné, užíváte si tepla a volna a pročisťujete si mysl. Myšlenky, které dosud byly v popředí pouštíte a cítíte se klidní a uvolnění. Načerpat energii je potřeba. Vaše životy jsou jako květiny, které rozkvétají v paprscích slunce. Sáhnete - li hluboko do vašich srdcí, ucítíte silný tep a povzbuzení na svých cestách. Vaše kroky jsou vedeny a vaše srdce vše vnímá. Vaše duše ve vás probouzí nové myšlenky na nový cíl a vy uvolněně kráčíte za světlem. Mnozí za sebou nechají ošklivé okamžiky svých životů a pocítí značnou úlevu. Vy, kteří vnímáte svou proměnu, můžete vidět, jak velmi mnoho se mění vaše okolí. Vaše duše jásá. Kráčíte cestou lásky a blížíte se k domovu. Stále cítíte lásku ve svých životech a pokud to tak není, pozvěte ji do svého života. Tak jako jsou s vámi vaši blízcí, tak bude s vámi i láska. Každý z vás vnímá vibrace, které vyzařuje planeta. I planeta kráčí cestou vývoje a mění vše, co jste zde zanechali. Nechce již zůstat stát, chce se očistit a jásat, být volná, lehká a veselá. Mnozí jste stále na svých místech, vaše cesta se klikatí a kdykoliv uděláte krůček, naleznete odbočku, za kterou nelze dohlédnout. Tyto odbočky jsou vaše myšlenky, které vás zdržují do cíle. Ale také vaše rozhodnutí, která pokud učiníte, náhle uvidíte rovnou pláň svého života, kde si vše tvoříte vy sami. Jste stvořitelé - stvořitelé svých životů. Mnozí se odsuzují sami, neboť netvoří svůj život a nechávají se vláčet osudem, který je tu stále. Ovšem jen pro ty, kteří si se svým životem neví rady. Mnozí se takto plahočí s ohromnou nůší na zádech a neuvědomují si, že pokud by tuto nůši shodili, budou lehcí, plní síly a volní jako ptáci. Tyto i následující dny jsou časem hravosti. Hrajte si se svým životem, vnímejte ho jako hru a neztotožňujte se s loutkami, které musí být vedeny. Vaše role zde byla vybrána vámi samotnými a proto se nebojte vést sami sebe a nečekejte, že za vás někdo rozhodne. Cožpak byste toto chtěli? Projevte svou svobodnou vůli a najdete lásku a štěstí. Ámen.