Září 2010

Projekt pro děti mateřských škol

16. září 2010 v 17:32 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní

TISKOVÁ ZPRÁVA - Projekt pro děti mateřských škol


Návrat koncovky o. s. zahajuje projekt Zdravé muzicírování v mateřských školách s Prahou 1

Občanské sdružení Návrat koncovky zahajuje za podpory Městské části Praha 1 realizaci projektu "Zdravé muzicírování na mateřských školách s Prahou 1". Jde o unikátní program interaktivních hudebně-pohybových dílen pro děti navštěvující mateřské školy zřizované městskou částí Praha 1.

Projekt bude realizován v období září až prosinec 2010. Městská část Praha 1 uvolnila pro projekt finanční prostředky v rámci programu Podpora využití volného času dětí a mládeže.
Radnice Prahy 1 touto podporou umožnila zkušenost s prožitkovým programem všem dětem zapsaným v mateřských školách Prahy 1 bez zásadnějšího finančního dopadu na rodiče dětí.

Do projektu budou pozvány všechny mateřské školy (dále MŠ) zřizované Městskou částí Praha 1: MŠ Hellichova, MŠ Letenská, MŠ Masná, MŠ Národní, MŠ Pštrossova, MŠ Revoluční a Integrovaná MŠ Opletalova. Celkem se zúčastní až 650 dětí navštěvujících tyto mateřské školy.

Hlavním přínosem hudebně-pohybových dílen je rozvoj emoční inteligence dětí, jejich hrubé i jemné motoriky, sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj tvořivosti a jejich sebevyjádření. Program také pozitivně ovlivňuje prostředí dětských kolektivů. Projekt tak pozitivně působí na základní a důležité aspekty rozvoje osobností dětí, významné pro kvalitu fungování dětí ve společnosti, v kolektivu a z dlouhodobého hlediska i při běžné školní docházce.

Program Návrat Koncovky aneb zdravé muzicírování předkládaný v tomto projektu, je realizován již od roku 2006 v desítkách škol i školských zařízeních v ČR a opakovaně prokazuje pozitivní dopady na děti a dětské kolektivy. Realizovaný je dvojicí zkušených lektorů, kteří přistupují ke každému dítěti individuálně a jsou schopni se přizpůsobit i potřebám jednotlivých tříd.

Podrobnější popis projektu zde: http://www.navratkoncovky.cz/html/skoly_1.html

Vyjádření vedoucí Odboru školství a kultury Městské části Praha 1 PhDr. Dagmar Grauové:
"Není co dodat, výborný seminář." "Bylo to naprosto úžasné dopoledne." "Škoda, že akce nepokračovala." Tak hodnotily účastnice - učitelky mateřských škol metodický seminář Návrat koncovky v březnu letošního roku.
Nadšení trvá dále a paní učitelky ve spolupráci s autory projektu nabízejí zážitek dětem ve třídách. Před nimi se otevírá nový svět. Spojení muzikoterapie s tradicí "lidových" nástrojů je kombinací zcela ojedinělou a prospěšnou.

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

Jan Heyrovský, předseda a manažer sdružení Návrat koncovky
e-mail: jan.heyrovsky@navratkoncovky.cz
telefon: 777 333 594
web: www.navratkoncovky.cz

ŠAMANSKÝ TRANCEDANCE - Forget Your Limitations

15. září 2010 v 20:26 | Prem Aditi |  Tanec, jóga, mandaly, zpěv
22 září · 20:00 - 22:00

Přátelé, pojďme objevovat!
Objevovat a uzdravovat se do vnitřní krajiny. Krajiny duše a krajiny vlastního těla. Více si uvědomíme, že můžeme důvěřovat sami sobě, svým pocitům a cítit podporu,
kterou máme vždy k dispozici.

Společně ve skupině si prožijeme dvanáct různých hudebních celků, které stimulují sebeléčení, vnitřní energii, vybudí k extatickemu pohybu, zklidní v "houpavých" rytmech... stačí poslouchat ušima stačí poslouchat... tělem. V těle je moudrost. Moudrost o bytí každého z nás. V těle je moudrost matky Země.

Otevírat budeme smíšené skupiny a možná vyzkoušíme i samostatné skupiny jen můžu a žen.

Na setkání se těší Jan a Aditi

Rishi


Jan Heyrovský
Práci "na sobě a se sebou" se věnuju prakticky od 16ti let. Hledal jsem cestu jak se vymanit z osidel rodinného systému a žít vlastni lepší život. Poslední roky nabírají na obrátkách, hloubkách... moje cesta je cestou osobní. Nenechat se vodit za ručičku, ale otevřít vnitřní zdroje a ty využívat, to všechno je možné, to všechno je pravdou.

Vystudoval jsem 2,5 skolu Reiki do stupně mistr a nastoupil jsem cestu Etikoterapie. Tranzovní tanec mě oslovil
svojí komplexností a tím, co dokáže pro každého z nás vyjevit.
Rishiho (spoluautora) hudby jsem poznal letos v létě osobně. Dle jeho slov, skládali tuto hudbu tři roky, během této doby
chodila inspirace a lidé tak aby mohl vzniknout skutečně funkční a užitečný trancedance.

Pamatujte, nikdy to nebude stejné... :-)

Ma Prem Aditi - Zuzana Opelková
Nejraději se věnuji osobnímu růstu a vyjádření se skrze seberealizaci.
Životem mě provází hudba, zpěv a tanec. Zabývala jsem se různými formami tance a jógou.
Učila jsem orientální tanec a nyní vedu cvičení s jógovými prvky, které doplňuji o cvičení Pět tibeťanů či Kalanetiku.
Prošla jsem výcvikem Energetického poradenství podle Osha, které nabízím pro lidi, kteří se dostali na rozcestí ve svém
životě a potřebují pomoci nahlédnout jak dál. Dále spolupracuji na projektu Dětských dílen a tvořivého rozvoje dětí jako
lektorka v projektu Návrat Koncovky aneb Zdravé muzicírování

VSTUPNÉ:
- jednorázové - 200,-Kč
- permanentka Druna - 150,-Kč

S sebou:
- šátek na oči
- pohodlné oblečení

Vše přichází ve vlnách

13. září 2010 v 18:31 | Prem Aditi
13.9.2010

 Vše přichází ve vlnách

V souvislosti se změnou letního období na podzimní přijdou mnohé změny, které se dotknou velkého množství bytostí, ne - li většiny. To, co se bude dít, bude velice složité a mnozí budou ztrácet nervy nad událostmi, které se budou objevovat v médiích. Vše je však opět z velké části manipulace některých lidí. Vše je nutné posuzovat ze svého středu, ze své bytosti, nenaslouchat davu. Takto je důležité posuzovat vždy a za každých okolností. Pouze takto je možné udržet si své vibrace a nedostávat se do negativních stavů. Dny podzimní ovlivní také vaši náladu, neboť mnozí se nechtějí smířit s tím, že slunce přestává hřát a blíží se zima, tentokrát velice rychlým tempem. Avšak není zde proč smutnit. Nejen negativní, ale mnoho pozitivních situací bude vyvažovat vaše životy. Přijde k vám mnoho šťastných dnů. V tomto období se setkáte se svými duchovními partnery. Je to vždy avizováno v určitých cyklech a nyní přichází další cyklus. Duchovní partneři pocítí ohromnou sílu. Spojení jejich energií je velice léčivé, jak pro ně samé, tak pro okolní svět a zejména pro Zemi samotnou. Objeví se mnoho krásných barev kolem vás. Pokud budete vnímat nádheru kolem sebe -  a dělejte to čím dál více, vyzařujte tuto energii všude kolem sebe. Cíleně k některým lidem, k okolní krajině a nejvíce lásky posílejte Zemi. V tomto období Země potřebuje příliv lásky. Proto jakmile se naladíte na přírodu, pocítíte "šimrání" v srdci, směřujte svou energii Zemi. Velice jí tím v tomto období pomůžete. Vás i vaše životy provází změny. Vaše vize se stávají skutečnými. Vaše přání se materializují velice rychle. Toto se nyní opravdu děje. Avšak je nutné si stát za tím, co chcete a netříštit svou pozornost mnoha směry. V této době také mnozí opustí Zemi. Je spoustu duší, které nezvládají tíhu, tempo a sílu energií. Pokud budete součást těchto odchodů, nermuťte se, neboť tyto duše se k odchodu rozhodly. Respektujte jejich rozhodnutí a nechte je v klidu odejít. Nechtějte, aby se vázaly s touto realitou, pokud se svobodně rozhodly. I vy sami dbejte na to, abyste nebyli silně spjati se svými auty, domy a vším, co vlastníte. Vše berte jako prostředek, který až přijde čas, s lehkým srdcem opustíte. To, co vás potkává, je spojeno s vámi, vašimi myšlenkami a tím, co si přejete. Vždy však dbejte na to, abyste přemýšleli o tom, co chcete, ne o tom, co nechcete. Z hlediska vesmírného dění probíhá vše tak, jak má. Energie stále zesilují, mění se polarita Země, velice pozvolna. Energie mění vaše vnímání, vy se cítíte velmi lehcí a stále častěji se obracíte ke svému nadvědomí, cestujete vesmírem a vnímáte cosi "jiného". Tyto stavy nelze slovy popsat. Chvílemi jste tady ve 3D a následně již zakoušíte 5D, vědomí se přemosťuje a vy jste již schopni přecházet a přelaďovat se. Tyto stavy jsou velice uvolněné a také velice povznášející. Návraty poté bývají takové, jako když se probudíte z krásného snu. Sami toto prožíváte a proto víte, že slovy toto nelze vysvětlit, je třeba to zažít. Vracejte se zpět s radostí, užívejte dny a buďte připraveni k velkým změnám, které přicházejí. Přicházejí ve vlnách, sami to cítíte. Každá vlna přináší mnohé pocity a také mnoho rozporuplných stavů, které se také vracejí z minulosti. Toto je rozpouštění negativních emocí a prožitků. Je důležité si to uvědomit a nechat odejít. Čím více to budete zvládat, tím méně se budete propadat. Vše je pouze ve vašich rukách. Ámen.