Říjen 2010

Zrychlení

22. října 2010 v 14:41 | Prem Aditi
19.10.2010

Zrychlení
V těchto dnech je vše velice zrychlené. Mnohé, co prožíváte, utíká tak, že si vše jen matně uvědomujete. Události dostávají spád a vy se cítíte jak v jedoucím vlaku. Informace, které k vám přicházejí, jsou velice důvěryhodné a splňují to, co od těchto informací bylo očekáváno. Informační kanály, kudy různé informace přichází, se pročisťují a zesilují. Bylo zpřístupněno mnoho dalších portálů, které vedou energie směrem k Zemi. Lidé se začínají dívat zcela novýma očima. Energie probouzí a burcují, ale také velice rychle berou iluze. To, co prožíváte, je opravdu velká síla. Velkou rychlostí se také bude měnit počasí. Listopad vám přinese nepřeberné množství variant počasí, které si vůbec umíte představit. Během konce října a začátkem listopadu zde opět bude pokračovat "invaze" pozorování neznámých těles, tentokrát ve všech světadílech, ve všech koutech planety, nehledě na časové rozmezí. Výskyt těchto těles má svůj důvod. Lidé se konečně začínají zamýšlet nad tím, že na Zemi a ve vesmíru nejsou sami. Budou stále častěji konfrontováni s těmito informacemi. Také se stále častěji budou objevovat různé spekulace o nepravdy, avšak tyto budou velice rychle smeteny ze stolu. Měsíc listopad nabídne také pozitivní řešení velkého problému, který se dosud zdál neřešitelný. Díky velké spolupráci mnohých bytostí zde půjde o pozitivní proměnu a nástup nové cesty v životě Země a také jejich obyvatel. Tíže spadne z duší mnohých a lidé si oddychnou. Nastanou přípravy na následující a opět velice složitý rok transformace a proměn, které také přinese mnohá překvapení, o kterých jste dosud neměli ani tušení. Měsíc se probudí ze své nečinnosti a bude velice silně ovlivňovat tuto planetu, neboť se blíží jedinečné postavení vesmírných těles. Tato tělesa poté ovlivní celou Zemi a s ní veškerý život na ní i ve vesmíru. Částice vesmírných těles budou pozorovány v okolí Země, avšak půjdou svou cestou a pouze poukážou na možnou hrozbu kontaktu. Celá škála bytostí, které sem přišly plnit své poslání, nastoupí svou cestu. Mnozí však toto nebudou zvládat, neboť tíže dopadající na všechny bude neúnosná. Všichni, kteří budou žádat o pomoc, budou vyslyšeni. Mnozí však odejdou. Odejde spoustu slavných osobností a jejich odchod se mnohých dotkne. Avšak ti, co přijímají změny jako součást svých životů a splynou s proudem života, budou prvními, kteří projdou branou času a prožijí své životy očištěni od minulosti a stanou se tvůrci svých životů, ale také své reality, budou mistři na nové Zemi. Kolotoč proměn nabírá na rychlosti. Mnozí se těší, velká část bytostí však prožívá obavy a tíži z toho, co přijde. Avšak vše je již v pohybu a proto musí také vše být dokončeno. Není zde volba vrátit se zpět. Potenciál a sílu k úspěšnému zdolání této cesty máte uvnitř sebe a proto se vždy a stále obracejte do svého nitra. Zde získáte odpovědi. Buďte s Bohem. Ámen.

zdroj: zlatá dušička

HUKOD hudebně - konstelační divadlo

21. října 2010 v 14:29 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní

Vážení a milé,

hudebně - konstelační divadlo HUKOD vás zve na první vzájemné představení!
Vytvoříme je s vámi, na základě vašich zakázek speciální metodou HUKON (hudební konstelace).

JSME V TOM AŽ PO DUŠI neboli ZÁZRAK

Oč jde! Máme tam jít?...Ale ano, jistě!

zanedlouho, druhého listopadu začne úderem půl osmé v malém příjemném divadle KAMPA (ČERTOVKA) večer, kde svoje síly spojí dva světy: systemické konstelace a hudba! Před vašima očima zde hráči vytvoří za pomoci různých nástrojů dva, tři příběhy! Autentické pocity postav budou hned vyjadřovány hudbou! Naučíte se pěknou mantru a zazpíváme si ji do vhodných míst příběhu. Zveme ty, kteří chtějí své téma "konstelačně" nahlédnout, a také ty, co se chtějí jen dívat.

2. listopadu 2010 v divadle KAMPA (na Kampě)

Začátek v 19.30 hod.

Vstupné příjemných 150,- Kč/studentI 100,-Kč

Těšíme se na Vás! Váš HUKOD
Úhel pohledu

18. října 2010 v 11:35 | Prem Aditi
10.10.2010
Úhel pohledu

Dnešní den je velice významný z hlediska vesmírného dění. Na planetu Zemi proudí velice silná energie. Toto přinese postupem času mnoho změn. Probouzení dalších a dalších bytostí, setkávání partnerů, ale i daleko silnější vliv na řešení dosud nevyřešených problémů. Energie čistí vše, co jí přichází do cesty. Očistné procesy se týkají všech oblastí života, stejně tak, jako těl fyzických a mentálních. Dnešní dny jsou také velice pozitivní, neboť slunce zahřívá tělo i duši. Mnoho z vás ze slunce čerpá mnoho energie. Příroda také velice silně nabíjí. Nyní obzvláště stromy - kaštany a javory, které mají krásné podzimní barvy pohled na ně velice osvěží ducha. Mnoho z vás vnímá velice silně, že vztahy mezi lidmi se rozpouštějí, mnozí řeší neustále dokola své problémy a stále více zabředávají do negativních pocitů. Jakoby jste měli pocit, že i ve vztazích tápete, kroužíte kolem dokola a nejste schopni pohnout se z místa. Mnozí se cítí velice špatně, většinou jen díky sobě samým, díky tomu, že na situace nazírají ze špatného úhlu pohledu. Nové dny přinesou vyřešení pro toto tápání. Naleznete řešení. Ukáže se vám mnoho skutečností, které jste dosud neviděli a nevnímali, naleznete správný úhel pohledu a budete se moci pohnout z místa. Jakoby jste se právě odlepili z místa, na kterém jste stáli věčnost, jakoby se kořeny, které vás dosud držely, stáhly zpět do země. A vy budete uvolněni. A svobodni. Vnímejte tyto pocity a pamatujte se je. Pocity svobody jsou nezaměnitelné. I když přijdou další problémy, které budete řešit, pokud procítíte to, co jste zažili, vše vám půjde lépe a radostněji. Měsíc říjen vám mnohým přinese uvolnění, naberete další síly, neboť vše je jen perioda a proto i nadále ti, kteří se dosud obávali pohnout svým životem k lepšímu, budou k tomu vedeni. Mnozí získáte větší rozhled, energie vás často jakoby vystřeluje vzhůru, proto vaše vnímání je velice různorodé. Mnohé zážitky a vize, nad kterými možná kroutíte hlavou, jsou skutečné. Stále více k vám budou přicházet nové a nové informace, jen málo podobné tomu, co můžete vnímat smysly. Věnujte jim pozornost, neboť jsou to informace pro vás, odpovědi na vaše otázky a pomoc na vaší cestě. Každý sám za sebe by měl žít svůj život. A v této době obzvláště. Nečekat na vnější podněty, ale uspořádat si svůj vnitřní svět, své "nastavení laťky" v životě. Získávání zkušeností je velice důležité. To, co prožijete, vám nikdo nevezme. A proto se můžete vyvarovat určitých situací, se kterými jste nebyli spokojeni. Podzimní dny také přinesou mnoho událostí ve světě. Stále více přichází informace ohledně vesmírného dění, ohledně výskytu létajících objektů. Tyto informace budou i nadále přibývat a stále více lidí bude konfrontováno s těmito objekty. Nelze dále tajit existence těchto bytostí. Mnozí o tomto pochybují, avšak rok od roku stále více lidí chápe souvislosti a také probouzí své vědomí. Nebojte se mluvit o všem, co cítíte, komunikujte s ostatními a dostaňte ze sebe vše, co potřebujete. Očistěte své nitro a nenechávejte uvnitř sebe bloky díky nevyřčenému. Uvolňujte vše postupně a získejte klid v srdci i na duši. Vaše hledání bude završeno. V tomto roce budete úspěšně posunuti do bytí vyšších dimenzí.


Ojedinělý akreditovaný kurz MŠMT pro DVPP a zájemce o world music s prvky aktivní muzikoterapie.

2. října 2010 v 18:50 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní
12. - 14. 11. 2010Centrum Skalka 22, Skalka u Doks
NÁVRAT KONCOVKY ANEB ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ

Ojedinělý akreditovaný kurz MŠMT pro DVPP a zájemce o world music s prvky aktivní muzikoterapie.
Prožitkový seminář zaměřený na hudební a pohybové prožívání, technické zvládnutí hudebních nástrojů, práci ve skupině.
Oživíme hru na původní hudebně vibrační nástroje:
  • koncové bezhmatové píšťaly
  • rámové tzv. ploché i afro bubny
  • didžeridy, fujary, brumle
  • znějící mísy
Vytváříme prostor pro:
intuitivní pocitové hraní i pohyb, alikvotní i přirozený zpěv a tanec, propojení s čtyřmi živly, seznámení s výrobou jednoduchých nástrojů.
podrobnostipřihláška

SEKCE SYSTEMICKÉ MUZIKOTERAPIE ČPS

2. října 2010 v 18:43 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní
AKTUALITY SEKCE SYSTEMICKÉ MUZIKOTERAPIE ČPS

PŘI LSJEP  9 / 10

Vážení a milé,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že se za pár dní,
5. října 2010 od 18.00 v Lékařském domě
Praha 2, Sokolská 31a koná

nové otevřené setkání
Sekce systemické muzikoterapie ČPS při LSJEP. V souvislosti
se změnou zaměření sekce "zeštíhlela", leč pracuje dál.

Program :

*Informace o metodě hudebních - konstelací (Hukon)

*Lidové bezdírkové flétny s přirozeným laděním
(koncovky), bubny tanec a zpěv
a jejich využití v této metodě

*Komentovaná projekce pracovních
videozáznamů, ukázky

*volná diskuse

*  ********************************** *

Termíny - další setkání Sekce SMT
se budou konat

8. března a 8. listopadu 2011
vždy od 18ti hodin v Lékařském domě

Žití je vaše cesta

2. října 2010 v 18:42 | Prem Aditi
Žití je vaše cesta
V dnešních den přichází konečné zúčtování jedné etapy. Energie sílí a také emoce se probouzejí. Mnozí budou velice zmítáni ve stavech protikladů. Jak náhle toto přijde, tak náhle vše odejde. Mnozí cítí svou proměnu. Všichni se mění. Náhle jakoby proběhla i změna fyzická. Ačkoliv určitého člověka nějakým způsobem znáte, náhle vám přijde jiný. Avšak pokud se zeptáte, jak jiný, neumíte si odpovědět. Vše je jaksi "zvláštní". Není možné nazvat toto nějakým jiným slovem. A tyto zvláštnosti budou pokračovat, dokonce se prohlubovat. A nebude trvat dlouho a zvláštní bude všechno kolem vás. Zvláštní v tom, že situace a vše tak, jak to znáte, již přestane existovat. Vaše vhledy tomu napovídají již nyní, neboť spoustu informací, které dostáváte a které si uvědomujete, patří jiného světa. Nejsou to obyčejné věci, spíše důležité životní prožitky, uvědomění a také velice silné postřehy, vyplývající ne z vašeho vnějšího prožívání, ale z vašeho nitra, které spolupracuje s vaší duší. To vaše duše vás zásobuje těmito vizemi, neboť ona chce jít dále, avšak ne tou stejnou cestou jako dosud. Nejlépe posilněna o prožitky, souhru těla a ducha a s uvědoměním si sebe sama jako božské bytosti na této planetě, v této inkarnaci. Mnohé duše jásají v tomto období, mnohé bytosti v této inkarnaci však prožívají velice těžké období. Je zde možnost ukončení této inkarnace, avšak velké množství duší čeká na příležitost přijít do této doby a tuto možnost nedostanou. Byla to důležitá volba a pokud jste zde, tuto volbu jste učinili. Vaše duše skrze vás roste daleko rychleji v tomto čase. Vy, kteří jste stále nerozhodní, vezměte svůj život do svých rukou, probuďte sílu, kterou máte dosud v sobě uzavřenou a neobjevenou a konečně žijte. Žijte své životy, žití je vaše cesta. Nečekejte na nic. Dnes je dnes a vše, co prožíváte, přispívá k vašemu uvědomění. Tak mnoho se lidé změnili od dob válek. Je pravda, že ne všichni, avšak mnozí z vás. Země se probouzí a vy s ní. Vaší možností je přizpůsobit se změnám anebo odejít. Tyto dny přinášejí mnoho problémů. A to, co přijde, bude také problémové. Avšak vše lze zvládnout. Sami poznáte, že pohled zpět vám dá pocit klidu a pochopení, že to, co jste dnes prožili a zítra již bude minulostí, to byla vaše volba a ta nejlepší, kterou jste v daném okamžiku mohli učinit. Možností je spoustu a nemá smysl litovat svých rozhodnutí. Některá rozhodnutí se vám mohou jevit jako chybná. Avšak to je také důležitá zkušenost. Nikdo nemůže dělit rozhodnutí na dobrá a chybná. Proto myslete vždy jen na to, jak se rozhodnout tady a teď. Současná doba potřebuje přímá a jednoznačná rozhodnutí. Vše je čitelné a vše musí být rozpoznatelné. Nelze se rozhodovat napůl. Hodně síly. Vše je jak má být.