Listopad 2010

Všichni jsme jeden

29. listopadu 2010 v 11:30 | Prem Aditi
Nyní je období přerodu. Přerodu z podzimních do zimních dní, ze tmy do světla. Veškeré dění se probudí během 2 týdnů a bude zde mnoho pozdvižení. Energie Země sílí a stále více se probouzí. Okolo Země se objevují každý den a večer nové a nové lodě, které přilétají, aby byly součástí tohoto procesu. Energetické víry nasávají negativitu, avšak stále silněji temní udržují své zbývající pozice. Mnoho lidí si začíná uvědomovat nezvratitelné změny, protože sami jsou jejich součástí. Veškeré proměny těla jsou také výraznější, neboť přibývá vibrační energie. Každý, kdo postupuje vpřed, je konfrontován se svou minulostí a stále častěji se lidé obracejí o pomoc, neboť přestávají rozumět svým životům a tomu, co se kolem nich děje. Veškeré obavy se týkají budoucnosti jejich a budoucnosti Země jako takové. Tyto informace podněcují vás všechny, abyste zmobilizovali své síly a snažili se udržet hladinu pozitivních energií v určité výši. Negativní energie jsou nyní velice agresivní a velmi snadno vás zbaví veškerých pocitů lásky, uspokojení a pokory. Každý den se mění v závislosti na počtu bytostí, které svým smýšlením ovlivňují tuto realitu. Vy, kteří zažíváte lásku a štěstí, buďte součástí těch ostatních, kteří mají opačnou zkušenost. Rozdělte se a buďte v dosahu ostatním, tímto alespoň o malý kousek rozptýlíte negativitu kolem sebe. Každý váš čin se nyní mnohokrát zesiluje. To, co prožíváte, je výsledek vašich činů. Je to však velmi rychle přicházející sled, kdy během několika hodin k vám může být vrácena myšlenka vámi vyslaná. Dávejte velký pozor na to, na co myslíte. Světelné bytosti stále dozírají na vás, na svět kolem vás. Jsou velice smutní, neboť málo z vás vnímá jejich pokyny. Mnozí bývají na tyto bytosti dokonce naštvaní a ztrácejí důvěru jak v ně, tak v sebe sama. Avšak není nutno opakovat, že to, co prožíváte, je vždy a pouze jen následkem vašich činů, nikoho jiného. Světelné bytosti jsou přesto trpělivé a snaží se vám dále pomáhat. Avšak někteří lidé jsou opravdu nenapravitelní. Celosvětové dění je nyní velice vychýlené. Toto však lze ještě změnit a zmírnit. Stále ještě je možnost změny. Každý den se k vám dostávají zprávy o dalších a dalších katastrofách. Vše toto je však součástí dění. V novém měsíci se bude jednat o uzavření tohoto roku a nastavení dalších podmínek vzestupu. Vše probíhá tak, jak bylo zamýšleno. Mnozí se vzdávají a mnozí ztrácejí naději. Avšak budete podpořeni, neboť dostanete pozitivní informace, které vám velice pomohou a uklidní vaše smysly. Tato informace přijde se začátkem roku a vy budete velice potěšeni. Každý bude sám za sebe potěšen stavem věcí ve světě. Vaše životy přicházejí do závěrečné fáze přeměny. V této fázi budete zažívat mnoho neuvěřitelných prožitků. To, co budete vnímat, vás velice překvapí. Tyto vlivy budou zesilovat a proto se budete stále častěji dostávat do vyšších dimenzí. Můžete zažívat i to, že budete vídat průhledné a mlhovité bytosti. Tyto bytosti vám budou radit, co byste měli udělat. Nebude to pravidlem u vás všech, avšak je zde i tato možnost. Nebojte se a přijměte je do svého života a mnoho důležitých prožitků s tím. V tuto chvíli již není, co více říci. Stále jste z různých zdrojů připravováni na to, co vás čeká. A že událostí je a bude mnoho..Nalezněte v sobě lásku a dávejte ji všem kolem sebe. Neboť vy jste my a všichni jsme jeden. Ámen.Hodně síly

15. listopadu 2010 v 15:23 | Prem Aditi
Hodně síly

Odpovědi přicházejí. Země se zmítá v problémech a potřebuje se zbavit všeho, co již nevyhovuje. Veškerá energie se bude průběžně dostávat na povrch. Potřebuje se uvolnit, musí dojít k odčerpání tlaku uvnitř Země. Otřesy, které ještě přijdou, změní v místech působení ráz krajiny. Země procitne i v zemích, kde dosud spala. Energie se uvolní a nastane kolaps, neboť mnoho lidí bude nuceno odejít ze svých domovů. Dny se zdají poklidné, avšak toto je pouze zdání. Klid je nastaven pomocí iluze, neboť v mnohých oblastech světa dochází k velice silným změnám, které však jsou vládnoucí vrstvou velice pečlivě tajeny, neboť je zřejmé, že pokud se informace dostanou na světlo boží, došlo by k zániku mnoha lidí, kteří vědí, co by vědět neměli. Mnohé informace však jsou nezadržitelné. Lidem se otevírá možnost získávat informace, které potřebují k proměně sebe sama. Kolem jsou mnohé "bezvýznamné" osoby, které dosud jen sledovaly průběh událostí. Mnohé z nich však jsou připraveny chopit se své práce. Problémy narůstají. Obzvláště problémy zdravotní. Málokdo může říci, že nemá žádný zdravotní problém. Vibrační změny jsou také velice silné. Fyzická těla se přizpůsobují jen velmi pomalu. Mnohé změny měly již být provedeny a stále ještě zde zůstává v cestě minulost. Každý z vás se již může cítit unavený, neboť veškeré procesy jsou velice rychlé, stále přibývá tlak na životy vás všech. Stále jsou zde mnozí, co se vyhýbají zodpovědnosti za svůj život a měli by to změnit. Už je nejvyšší čas. Listopadové dny jsou velice teplé oproti jiným rokům. Počasí opravdu připravuje velká překvapení. Tyto krásné a teplé dny ještě chvíli vydrží. Jakmile přijde změna, bude velice silně patrná, ovšem zase úplně jiná, nežli je charakter zimního počasí. Dny se zkracují a velice často, ne - li každý den, se nebe červená. Tento pohled je pro vás velice léčivý. Nádhera barev stabilizuje pocity klidu a sounáležitosti s ostatními lidmi. Nové dny přinesou opět mnoho a mnoho řešení problémů. To už není nic nového. Také každý půjde tam, kde ho čeká nový život. Tyto cesty jsou již připraveny. Budete na ně vedeni. Je zde mnoho otázek, co vás dále čeká. Tyto otázky postupně získají své odpovědi. Zatím není úplně jisté, jak bude dále situace pokračovat. Každým dnem narůstají další a další možnosti nové budoucnosti. Avšak dny do konce roku budou připomínat pro mnohé kolotoč. Můžete mít pocity, jak když se točíte dokola a nemůžete vystoupit. Záležitosti k řešení k vám přichází rychlým tempem a vy máte co dělat, abyste vůbec zvládli alespoň ty nejzákladnější úkony. Tyto situace nebudou mít východisko, pokud problémy nebudou řešeny do hloubky a v souladu se svým srdcem. Každý den je specifický svými ději, každá situace má své východisko. Každý z vás má ty, kteří ho mají rádi a také světelné bytosti stojí za vámi. Konec listopadu také probudí další změny na úrovni duše, neboť mistři budou stále silněji působit ve věcech pozemských a povedou mnohé k pomoci druhým. Je tu velmi mnoho bytostí, které pomoc potřebují. Na druhé straně je mnoho z vás, kteří mají pocit, že již nemají sílu. Nezbývá, než přát všem mnoho síly, neboť ji budete moc potřebovat. Svou sílu si hlídejte a neplýtvejte ji na "zbytečné" věci a situace. Stahujte se do svého středu kdykoliv budete mít ten pocit. Zde načerpáte mnoho klidu. Zavřete bránu ke zlosti a strachu. Nejlépe se tohoto zbavíte během noci, stačí požádat. Nyní  již buďte s Bohem.


X. setkání Návrat Koncovky o. s.

15. listopadu 2010 v 14:10 | Prem Aditi |  MUZIKOTERAPIE pro kolektiv i firemní
Milí Koncovkáři, Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na již X. a tedy jubilejní setkání Koncovkářů,
jejich přátel a všech, kteří podporují naše aktivity.

Pro toto výjimečné setkání se nám podařilo získat výjimečného
hosta

X. SETKÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ "NÁVRAT
KONCOVKY o. s."
» SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE se Zdeňkem Šimanovským
«
&
»
ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ VE SPOLEČNÉM KRUHU
«
pátek 26. LISTOPADU 2010 v 19,00h
tančírna Nebe na zemi, Jesenická 11, Praha 10,Záběhlice
PROGRAM:
19,00h aktuální informace ze života občanského sdružení
19,30h - 21,00h Systemická muzikoterapie. Co je systemická muzikoterapie? Hudba vyjadřujíc
í dynamiku vztahů v systému (např. v rodině), a její proměny, hudba která vede systém do harmonie. Zdeněk Šimanovský- Vystudoval dramaturgii divadla na pražské DAMU, později psychologii na FF UFP. Absolvoval výcviky v psychoterapii, voice dialogu a dva v systemických konstelacích. Byl ošetřovatelem v psychiatrické léčebně, učil na gymnáziu. Působil také na linkách důvěry. V současn édobě je externím lektorem PeDF UK a má soukromou psychologickou praxi. Spoluzakládal a vede Sekci muzikoterapie při České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP v Praze. Podílí se takéna vznikurozhlasových a televizních pořadů.
21,00 - 22,00 (22,30)h Již tradiční společné muzicírování na Koncovky, fujary, bubny a další
přirozeně znějící nástroje