Prosinec 2010

Poselství konce roku 2010

14. prosince 2010 v 11:24 | Prem Aditi
8.12.2010
Poselství konce roku 2010

Tyto dny přináší mnohým změny v pohledu na okolní svět a na situace, které přicházejí. Velmi mnoho se změnily vaše pohledy na vše kolem. Někteří si již zvykli vnímat některé situace a změny pozitivně, neboť ví, že vše, co přichází je pro ně jen tím dobrým. Avšak mnoho z vás je stále zablokovaných a změny snáší velmi těžce. Tyto dny jsou a budou pro vás dosti náročné, neboť síla působení energií zesiluje. Mnozí budou neustále vedeni ke změnám, neboť se dosud nepřizpůsobili a stále odkládají řešení. Tyto dny jsou velmi mocné, neboť mají tu moc velmi pročistit vaše životy, pokud budete spolupracovat. Mnozí si však budou moci oddechnout během volných svátečních dní. Stále je zde mnoho bytostí, které stojí při vás a pomáhají. Mnohé jsou velice netrpělivé, neboť stále nemají mnoho práce. Vaše prosby k nim zatím nedošly. Žádejte o pomoc kdykoliv budete potřebovat. Ony jsou připraveny. Konec roku vás povede a směřuje k otevření nové brány. 21. prosinec 2010 bude dnem velkých změn na planetární úrovni. Tyto změny již započaly a budou velice pozitivní pro Zemi. Nový rok vám přinese nejprve rekapitulaci toho loňského a uvolnění. Poté se opět zapojíte do práce. Čeká vás jí ještě velmi mnoho, avšak také vás čeká odměna za zvládnutí toho, co jste prožili a zpracovali v roce 2010 a v letech předešlých. Měsíc leden si vyžádá mnoho změn, které budete zpracovávat po celý následující rok. Mnohé bytosti již převezmou žezlo pomoci a objeví se mnoho probuzených, nabízejících pomoc vám všem ostatním. Přijměte ji. Zpracujte si své emoce a očekávání. Stále se učte žít v přítomnosti a žijte tak. Nevracejte se zpět. Přítomnost tvoří vaši budoucnost a vaši realitu. Vše, na co myslíte, dostává reálnou podobu a proto hlídejte svou mysl. Nalezněte si čas na přírodu a děkujte matce Zemi, neboť ona vás živí. Nový rok také přinese požehnání všemu, co učiníte, pokud to bude v souladu s Božím plánem. Požehnání na svou cestu dostáváte každý den, každou vteřinu. V tomto životě máte ohromnou příležitost velice postoupit a spojit se se svou duší uvnitř sebe. S Boží jiskrou, která ve vás doutná a rozehřívá se. Pokud se zklidníte, budete moci vnímat tento namodralý plamínek Božského. Vaše vědomí se propojuje na všech úrovních. Jste spojeni s Božským. Vaše plány však s Božím ladit nemusí. A proto vše předejte do rukou Božích. Mnohé duše se již těší domů a také jich mnoho bude odvedeno zpět. Nezoufejte, neboť je to jejich plánem. Následujte sami sebe a věřte sami sobě. Sebedůvěra je velice důležitá. Jen vy sami víte, co máte uvnitř sebe, co a jak cítíte a vnímáte. Pracujte na víře v sebe sama, pracujte na víře ve Stvořitele všeho a všech. Toto je poselstvím konce roku 2010. Otevření brány, která vás vede domů, do svého středu. Nalezení vlastní vnitřní rovnováhy. Souznění se všemi bytostmi světla a pokora, která vás vede přímou cestou do vašich domovů. Sami poznáte, že tato cesta je jedinou možnou. Stojíme při vás. Ámen.

Energie na prosinec 2010

9. prosince 2010 v 10:13 | Prem Aditi

Energie na prosinec 2010
Čas odpuštění, lásky a nových nadějí, čas víry a zázraků…

Vstupujeme do energií posledního měsíce tohoto roku plní očekávání a nadějí. A opravdu, v tomto kouzelném adventním čase je Nebe víc než kdy jindy otevřené a připravené splnit nám naše přání.

Udržujte proto své myšlenky i vize pokud možno co nejvíce pozitivní. Každé naše přání i každá myšlenka je nyní velmi rychle naplněna v realitě. 
Listopad byl energeticky velmi náročný a přinesl mnoho změn. Ještě jsme se nestačili pořádně usadit a zharmonizovat ve svých nových pozicích po energetické úplňkové bráně a už jsme vstoupili do prosincových energií prvním adventním víkendem. Tento čas přinesl příliv ohnivé energie, která se mohla projevit zvýšeným napětím a někdy až třaskavými emocemi. Mnozí se znovu dotkli svých starých zranění, což mohlo vyvolat smutek, strach a pochybnosti.
Otevírají se další "nebeské brány" a to způsobuje, že vše staré, bolavé, nepochopené  a nezpracované se z nás ještě dere ven. Začátek posledního měsíce tohoto roku nám ještě přináší šanci dočistit a propustit vše neharmonické z našich životů. Objevují se ještě další neléčená místa a hlásí se ke zpracování. Těchto pár dní až do Novoluní  5. 12. máme možnost najít v sobě potlačené a nezpracované emoce, ponořit se do hloubky a podívat se pravdě do očí - naší vnitřní pravdě. Najít místa, kde sami sobě lžeme, kde zavíráme oči. Místa, kterých jsme se možná i báli dotknout. Teď je příhodný čas, aby i toto již bylo vyneseno na světlo a léčeno. Jak se přibližujeme své světelné podstatě, vše, co již není s touto podstatou v souladu, na sebe upozorňuje a postupně odpadá. A jednoduchost či bolestivost tohoto procesu spočívá v naší ochotě propouštět a nelpět.
Začátek prosince a vlastně celý adventní čas je dobrou příležitostí pro odpuštění. Odpouštěním a propouštěním uvolňujeme sami sebe a osvobozujeme se z energetických pout. Stačí ze srdce a z láskou prosvětlit vše minulé a osvobodit tím sebe i toho, komu odpouštíte. A pokud dokážeme poslat  i požehnání, o to lépe.
Novoluní  5. 12. se Sluncem i Lunou ve Střelci přinese novou vlnu naděje, víry a optimismu do našich životů. Zesílí schopnost porozumění některým situacím a přinese možnost nových řešení. Energie tohoto Novoluní přináší inspiraci a tvořivost při plánování našich cest, dalšího růstu a vzdělávání a nových projektů pro příští rok.
Tato vlna nás ponese k energetické bráně Vesmírného Slunovratu 12. 12. Tento BOD OBRATU přinese zcela nový pohled na svět a na další dění. Vesmírný Slunovrat je energeticky podobný našemu Zimnímu Slunovratu, ale přináší změny a posuny v mnohem větším měřítku a vnímatelné spíše na vyšších úrovních. Tento vesmírný energetický předěl je důležitý pro naše spojení s vyššími realitami a zesiluje a otevírá v nás vnímání těchto realit. Díky tomu se dostáváme na zcela nové a neprobádané území. Zjišťujeme, že spousta věcí je jiných, než jsme si mysleli. Objevujeme nové pohledy na svět a osvobozujeme se od svých omezujících představ. Můžeme zjistit, že to, co jsme dříve vnímali jako svoji realitu, má další a daleko větší rozměr.
Svým nově se projevujícím Vědomím vytváříme ve svých životech zcela nové a před tím nezažívané zkušenosti.
Vesmírný slunovrat nás připraví a povede k nejdůležitější a nejsilnější prosincové energetické bráně - Zimnímu Slunovratu 21. 12. V době této velmi silné Slunovratové a zároveň Úplňkové energetické bráně se Sluncem ve Střelci a Lunou v Blížencích nastane navíc ještě úplné zatmění Měsíce. Energie a kvalita této brány symbolizuje nastupující události.
Zimní Slunovrat otevře energetickou bránu, kterou na Zemi budou přicházet Vyšší Kristovské energie (Nového vědomí). Skrze lásku a Nové vědomí žen se začne probouzet a manifestovat Nové Vědomí u mužů. V den "zrození Nového Slunce" tentokrát také očekáváme zrození a příchod "Nového Krále" jako esenci Mistrovského Vědomí k probuzení nového vnímání světa v mnoha mužích. Přinese to další spojování  a smíření protikladů, mužské a ženské energie, spolupráci a sjednocení našich vnitřních částí a také nové přístupy a vnímání vztahů. Toto téma už na jisté úrovni otevře i Vesmírný Slunovrat, který přinese přehodnocení mnoha našich postojů a zcela nové pohledy. A to nejen ve vztazích. Objeví se i nečekané události a do té doby téměř nemyslitelná řešení.
Úplné zatmění Měsíce s největší pravděpodobností ještě vynese na povrch některé naše obavy související s minulými zkušenostmi ve vztazích. Jedná se o znovunalezení a obnovení důvěry mezi mužskou a ženskou energií. V tomto čase bude probíhat celoplanetární zrození a probuzení nové čisté archetypální mužské energie a kvality (Sluneční povahy)a toto zrození je zároveň spojeno s transformací energie ženské archetypální kvality (Lunární povahy).
Jako by v okamžiku zrození a nástupem nového potenciálu mužské energie přineslo ještě téma - vypořádat se ze strachy a obavami v naší Lunární části, která v minulosti byla mnohdy utlačována a manipulována právě pokřivenou mužskou energií. Proto se během procesu Nového zrození "Slunečního Boha" ještě někteří setkáme s našimi starými strachy a vzpomínkami spojenými s tímto tématem. V tomto čase nám nejvíce pomůže důvěra v naše "duchovní vedení" a "ochranu shůry". Celý tento proces byl již dávno připravován a jako lidstvo jsme v jeho průběhu vedeni a ochraňováni.
Energetická brána Zimního Slunovratu přivádí na zemi novou Stvořitelskou sílu - plodnou a tvořivou, která se bude manifestovat pomocí navracející se čisté mužské archetypální energie. Alchymie Nového tvoření bude nejprve probíhat skrze ženy a ženskou energii, která umožní přivést na svět a zrodit tuto novou čistou a nedeformovanou celistvou mužskou kvalitu. To vnese zcela novou spolupracující energii do našich vztahů.
Tato energetická brána již odstartuje energii přicházejícího roku 2011. Tento rok ponese vibraci čísla 4, což znamená mimo jiné i strukturu a řád. Ale ne jako něco pevného a neměnného, ale spíše jako bezpečná opora či jistota, na kterou se můžeme spolehnout a opřít se o ni. Vibrace příštího roku ponesou energii tarotové karty Vládce, tedy po dvouletém období s vibracemi ženské kvality teď nastupuje období nesoucí kvalitu mužskou - ve smyslu uskutečňovatele a ochránce života. Ve spojení s číslem 11 na konci letopočtu vnímám symboliku, jako by se na Zemi navracela energie moudrých, spravedlivých, čestných a odvážných mužů s energií Lvího srdce.
Jako by mottem příštího roku bylo - odvaha, síla, statečnost, moudrost a laskavost srdce a zároveň směřování k celistvosti skrze spolupráci a vzájemnou podporu mužské a ženské energie.
Zimním Slunovratem se tedy uzavřou energie roku 2010 a vstoupíme do energií roku 2011. Ať je tento nový začátek požehnáním pro nás všechny i pro naši planetu Zemi. Ať je to nové lepší a krásnější než to, co odchází. Požehnejte i tomu odcházejícímu s vděčností a láskou.
Občas se objevují různé zprávy, které nejsou moc příjemné a mohou v mnohých vyvolávat obavy z budoucnosti. Zvažujte tedy, co přeposíláte dál a čemu věnujete svoji energii. Připomenu opět, že skutečnost si vytváříme sami svými myšlenkami a tím, co očekáváme, že se stane. Různé věci se děly a ještě dít budou. Ale my můžeme zůstat v klidu a vyrovnáni za jakýchkoliv okolností. Důvěřujte a očekávejte jen to nejlepší. A tak se staň!
Prosinec je měsícem, kdy máme k Nebi blíž, čas zázraků, radosti a nádherných překvapení. Je tedy na co se těšit.
Když píšu tento článek o energiích nadcházejícího období, vnímám velmi zvláštní pocit něhy a dojetí. Jako by tento pocit předznamenával, k čemu se vlastně během příštích dnů budeme obracet. Je to návrat do krajiny našeho dětství, do krajiny snů a nadějí. Vzpomeňte si, jak jsme kdysi čekávali na vánoční čas, na pár týdnů plných těšení a radostného očekávání. I na ten nejkrásnější den v roce, kdy jsme se zatajeným dechem čekali na první večerní hvězdu i na zazvonění zvonečku. Vzpomeňte si, co jsme při tom prožívali a cítili.
Prozradím vám jedno malé tajemství. Všechny tyto pocity můžeme prožívat i teď. Stačí jen znovu se dívat na svět dětskýma očima, věřit na zázraky a zůstat ve svém srdci…Zkuste si to, vůbec to nebolí.
Vzpomeňte si, jak se dělají "motýli" v čerstvě napadaném sněhu, jak chutná sněhová vločka rozpouštějící se na jazyku… Jaké je to nádherně kouzelné tančit jen tak pro radost, když se kolem vás z nebe na svět snášejí "andělská peříčka". Zavřete oči, čas zázraků přichází…
Přeji vám krásný a kouzelný čas plný zázraků a milých překvapení, nádherná setkání v srdcích a plno lásky uvnitř sebe i kolem…
Z břehů Nové Země srdečně a s láskou zdraví Mirka
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem. Děkuji za pochopení.