Leden 2011

Kristovy energie

30. ledna 2011 v 18:15 | Prem Aditi
30.1.2011

Kristovy energie

Nový rok začal, energie starého přestávají působit. Od příštího týdne začne nová etapa pro lidstvo. Během měsíce února budou stále více projeveny energie Kristovy, které se rozprostírají kolem Země. Tyto energie se spouštějí mřížkou a všichni, kteří jsou na ně naladěni, budou přijímat tuto životadárnou energii lásky. Kristovy energie jsou nejprve velice zeslabeny, neboť v plné síle byste lidé tuto energii nezvládli. To, co přichází bude i tak velice silné, avšak povznášející. Kristova energie proniká do všeho vědomí a propojuje tato vědomí navzájem. Jistě, že existuje vzájemné propojení vědomí, všichni jsme jeden. Ve skutečnosti si však toto jen málokdo uvědomuje. Ale vzájemným propojením vědomí jste schopni stále více a soustředěněji poznávat, co vás vlastně čeká a také kdo jste. Budete vědomě napojeni na zdroj a informace, které z něho proudí vám velice pomohou v dalším životě. Mřížka kolem Země je v této době velice posilována, je důležité, aby co nejvíce lidí zůstalo propojeno se Zemí. Jakmile skončí proces napojení, Země začne stoupat. Toto se již děje, ale začíná poslední fáze, která je nejdůležitější. Toto období je také velice vysilující, avšak z hlediska duše velice převratné, neboť jste přišli v tomto období pro tuto zkušenost. Toto období potrvá 4 roky a poté se brána začne pomalu uzavírat. Zamčení proběhne kolem roku 2020. Všichni procházíte procesem proměny. Vaše proměna začala a nedá se ukončit. Pokračujte dál a buďte připraveni. Během února budete "vytlačeni" opravdu velmi vysoko, vzhledem k tomu, čeho jste dosáhli dosud. Jakmile postup dosáhne u každého jedince vrcholu, budete dovedeni do chrámu srdce, který vás bude udržovat v dosažené rovině, dokud i ostatní nedojdou do této fáze. Teprve poté budete všichni propojeni a poznáte, co znamená být jedním. Vzájemné propojení na vyšších úrovních je patrné, avšak takto "dole" dosud neproběhlo. Vše, co budete  prožívat, berte jako součást tohoto procesu, přijměte situace a prožitky a uveďte svá těla do klidu, kdykoliv to budou potřebovat. Pokud budete mít pocit, že potřebujete více spát, spěte. Potřebujete více odpočívat. Teprve během března bude menší období klidu, kdy budete moci vychutnat sluneční paprsky a jejich teplo. Nyní však již buďte s Bohem. Maitreya

zdroj: zlatá dušička


Osho zen tarot pro dnešek

22. ledna 2011 v 13:40 | Prem Aditi |  Zajímavé tipy
1 - otázka
2 - vnitřní vliv, který nevidíš
3 - vnější vliv, který si uvědomujete
4 - co je potřeba k vyjasnění otázky
5 - řešení: co máš pochopit
--------------------------------------------------------------------------------

Pozice 1: Sdílení
- otázka
Stím, jak se budeš přibližovat ke čtvrtému energetickému centru, jímž je srdce, se celý tvůj život stane sdílením lásky. Čtvrté centrum vytvořilo hojnost lásky. Když v meditaci dosáhneš čtvrtého centra, zaplaví tě láska a soucit a ty se o ně chceš podělit. To se děje ve čtvrtém centru - srdci. Proto si většina lidí myslí, že láska pramení v srdci. Oni to ale jenom někde slyšeli, neznají jí, protože svého srdce nikdy nedosáhli.

Ten, kdo medituje, se však nakonec dostane i ke svému srdci. A v okamžiku, kdy dosáhne centra svého bytí - třetího centra - v něm láska, soucit, radost, blaženost a požehnání explodují tak nečekaně, že otřesou jeho srdcem a otevřou jej. Srdce je uprostřed vašich sedmi energetických center - tři centra jsou nad ním, tři pod ním. Ty jsi teď přesně uprostřed.

Osho The Search: Talks on the Ten Bulls of Zen Kapotola 2
Komentář:

Královna ohně je tak bohatá, tak urozená, že si může dovolit dávat. Ani ji nenapadne vést nějaké záznamy nebo si něco odložit stranou na jindy. Bezmezně rozdává své poklady, každý, každičký je vítán, aby si užil štědrosti, úrody a světla, jež ji obklopuje.

Vzhledem k tomu, že sis vytáhl tuto kartu, jsi možná i ty v situaci, která ti nabízí příležitost sdílet tvou lásku, tvou radost a tvůj smích. Uvidíš, že sdílením se budeš cítit ještě plnější. Není třeba nikam chodit, ani vyvíjet nějaké zvláštní úsilí. Zjistíš, že si můžeš užít svou smyslovost bez chtivosti a lpění, a narození dítěte ti může dát stejný pocit uspokojené tvořivosti jako realizace nového projektu. Zdá se, že se právě teď vše kolem tebe spojuje dohromady. Raduj se z toho, zapusť své kořeny a nechej hojnost přetékat v sobě i kolem sebe
--------------------------------------------------------------------------------

Pozice 2: Stres
- vnitřní vliv, který nevidíš
Všechny osobní cíle jsou neurotické. Dokonalý člověk pozná, pocítí: "Nejsem oddělený od celku a nevím, proč bych se měl pídit po svém osudu. Děje se spousta věcí, svět je v pohybu - řekněme že je to Bůh... kdo vším hýbe. Věci se dějí samy od sebe. Není třeba bojovat, vyvíjet úsilí; nemám zapotřebí o něco bojovat. Můžu se uvolnit a prostě být."

Dokonalý člověk není člověk činu. Nahodilý člověk je člověk činu. Nahodilý člověk samozřejmě jakoby neustále seděl na vulkánu, ve strachu, úzkosti, stresu a jiných mukách. Každou chvíli to může vybuchnout, protože žije v nejistém světě a přitom věří, že má všechno pod kontrolou. To vytváří v jeho bytosti napětí, protože někde hluboko uvnitř ví, že jisté není nic.

Osho A Sudden Clash of Thunder, Kapitola 3
Komentář:

Kolik znáš lidí, kteří byli zcela přetíženi příliš mnoha projekty, příliš mnoha "koulemi ve vzduchu", náhle onemocněli chřipkou, nebo někde upadli a skončili o berlích? Je to tak trochu "špatně načasované" - malá opice se špendlíkem v ruce chystá celé té "jednočlenné kapele" podtrhnout pódium pod nohama.

Stres, jaký představuje tato karta, potká čas od času každého z nás, avšak perfekcionisté jsou v tomto ohledu zvlášť zranitelní. Vytváříme si ho sami v domnění, že se bez nás nic neobejde, obzvláště, když sami nejlíp víme, jak na to! Co si o sobě myslíš? Myslíš, že slunce ráno nevyjde, když mu ty osobně nenařídíš budíka? Jdi na procházku, kup si květiny, udělej si k večeři špagety - cokoli "nedůležitého". Hlavně se dostaň z dosahu té opice.
--------------------------------------------------------------------------------

Pozice 3: Vyčerpání
- vnější vliv, který si uvědomujete
Ten, kdo se vživotě řídí svou svědomitostí, zatvrdne. Ten, kdo se v životě řídí svým vědomím, zůstane měkký. Proč? - protože člověk, který má nějaké představy o tom, jaký by měl život být, přirozeně musí ztvrdnout. Musí si s sebou neustále nosit svůj charakter. Jeho charakter je něco jako brnění: jeho ochrana, jeho bezpečí; do svého charakteru investoval celý svůj život. Na každou situaci reaguje vždy svým charakterem, nikdy přímo.

Když se ho zeptáš na nějakou otázku, je jeho odpověď už předem hotová. To je známkou tvrdého člověka - je nudný, hloupý a mechanický. Možná je to dobrý počítač, ale není člověk. Něco uděláš a on zareaguje svým zažitým způsobem. Jeho reakci lze předvídat, je to robot.

Opravdový člověk reaguje spontánně. Když mu položíš otázku, dostaneš odpověď, a ne reakci. Otevře tvé otázce své srdce, vystaví se tvé otázce, odpoví ti na ni.

Osho Take it Easy, Svazek 1, Kapitola 13
Komentář:

Na této kartě vidíme portrét člověka, který vyplýtval veškerou svou životní energii ve snaze o udržení chodu ohromné a směšné mašinérie vlastní důležitosti a produktivity. Byl tak zaměstnán dohlížením na to, aby všechno "drželo pohromadě", a "probíhalo hladce", že úplně zapomněl na skutečný odpočinek. Nepochybně si nemůže dovolit být hravý. A kdyby dal přednost výletu na pláž před povinnostmi, mohla by se celá konstrukce zhroutit.

Tato karta nám nicméně neříká jen to, abychom nebyli workoholiky. Ukazuje na způsoby, jak si do života zavádíme bezpečné, ale nepřirozené rutiny a tak se vyhýbáme všemu, chaotickému spontánnímu. Život není obchod, který bychom měli řídit, je to zázrak, který se žije. Je na čase roztrhat diář, vypadnout z továrny, vydat se na malý výlet do neznáma. S odpočatou myslí ti půjde všechno snáz.
--------------------------------------------------------------------------------

Pozice 4: Hravost
- co je potřeba k vyjasnění otázky
V okamžiku, kdy začneš vidět život jako něco nevážného a hravého, všechna tíže z tvého srdce opadne. Všechen strach ze smrti, ze života, z lásky zmizí. Člověk začíná žít a cítí se velmi lehký, skoro bez tíhy. Tak beztížný, že se stává, že může vzlétnout k oblakům.

Největším přínosem zenu je, že ti nabízí náhradu vážnosti. Vážný člověk vytvořil všechna náboženství. Vytvořil všechny filozofie, kultury, morálky; vše kolem tebe je výtvorem vážného člověka.

Zen z vážného světa vypadl. Vytvořil si svůj vlastní, velmi hravý svět plný smíchu, kde se velcí mistři chovají jako malé děti.

Osho Nansen: The Point of Departure Kapitola 8
Komentář:

Život je zřídkakdy tak vážný, jak si myslíme, a když tuto skutečnost objevíme, začne nám život nabízet stále více příležitostí k hravosti. Žena na této kartě se raduje ze života jako motýl, který právě vylétl ze své kukly za příslibem světla. Připomíná nám chvíle našeho dětství, kdy jsme na pláži sbírali mušle a stavěli hrady z písku, bez ohledu nato, ze každou chvíli může přijít vlna a všechno zničit. Tato žena ví, že život je hra, a právě teď, bez ostychu a předstírání, hraje roli klauna.

Páže Ohně je znamením tvé připravenosti na všechno nové a svěží. Na obzoru je něco úžasného a ty máš zrovna tu správnou dětskou nevinnost a jasnost, abys to přivítal s otevřenou náručí.
--------------------------------------------------------------------------------
Pozice 5: Cesta
- řešení: co máš pochopit
Život je neustále se měnící kontinuum. Nemá žádného konečného cíle, ke kterému by směřoval. Život je jen putování, život je cesta sama o sobě, ne dosažení nějakého bodu, nějakého cíle - jen tanec a pouť a radostný pohyb bez starosti o cíl.

Co budeš dělat, když dojdeš k cíli? Na to se nikdo neptá, protože každý se snaží mít v životě nějaký cíl.

Ale ty následky... Jestliže v životě opravdu dosáhneš cíle, co potom? Budeš z toho celý nesvůj. Není už kam jít... Dosáhl jsi konečného cíle - a během cesty jsi všechno ztratil. Musel jsi všechno ztratit.

Potom budeš stát v cíli nahý a rozhlížet se kolem sebe jako idiot: k čemu ti to všechno bylo? Tolik jsi spěchal, tolik obav jsi měl a tohle je výsledek.

Osho Rinzai: Master of the Irrational, Kapitola 7
Komentář:

Nepatrné postavě pohybující se na této kartě překrásnou krajinou nezáleží na cíli. Ví, že cílem je cesta sama, že samo putování už je svatým místem a že důležitý je každý krok.

Ve výkladu tato karta ukazuje na období pohybu a změn. Může jít fyzické přemisťování z místa na místo nebo o vnitřní pohyb od jednoho způsobu bytí k druhému. V každém případě však tato karta slibuje, že cestování bude snadné a přinese s sebou pocit dobrodružství a růstu; není třeba příliš bojovat a plánovat. Cesta nám rovněž může připomínat, abychom přijali a přivítali vše nové, jako když cestujeme do cizí země, na jejíž kulturu a společnost nejsme zvyklí. Tento postoj otevřenosti a přijetí přiláká do našeho života nové přátele i zkušenosti.

--------------------------------------------------------------------------------

Hudebně - konstelační divadlo - HUKOD

21. ledna 2011 v 15:17 | Prem Aditi |  Zajímavé tipy
Hudebně - konstelační divadlo HUKOD vás zve na druhé vzájemné představení
vytvořené na základě zakázek z publika metodou HUKON (hudební konstelace).

JSME V TOM AŽ PO DUŠI aneb ZÁZRAK II

23. ledna 2010 v divadle KAMPA (na Kampě) zač. v 19.30 hod.
Vstupné příjemných 150,- Kč (studenti, děti a vojsko 100,-)
Těšíme se na Vás! Vaše Hudebně-konstelační divadlo HUKOD
TOPlist

Zaměřte se na výsledek - poselství Nového světa od Heliona

19. ledna 2011 v 11:40 | Prem Aditi
16.1.2011
Zaměřte se na výsledek

Nový rok přináší další proměnu vašich životů. Ti, co jsou aktivní, poznávají, že se vše odehrává v pozitivním sledu událostí. Mnoho dní je a bude bouřlivých. Některé však budou velice zvláštní, jakoby tajemné a v těchto dnech bude možno propojit se s dalšími dimenzemi a zahlédnout životy tak, jak jsou zde prožívány. Mnoho bytostí nastupuje poslední fázi přeměny   a tato fáze bude velice těžká. Obzvláště fyzické obtíže a psychika, i když toto bude vyrovnáváno právě propojením s jinými dimenzemi  a tím pádem získáním velice příjemných vizí. Mnozí vize prožívají i nyní a velká část těchto vizí je opravdu reálná a skutečná. Sami pociťujete, že se měníte. Vaše těla již nejsou tak hustá, jako dříve. I když tento rozdíl zatím není pro vás patrný. Každý z vás cítí tuto proměnu v každém okamžiku. Stále zde přebývá mnoho duchovních bytostí, které z velkých sil pomáhají  pozvednutí úrovně vědomí na Zemi. Jejich inkarnace jsou v této době velice početné a informace, které dostáváte byly  spoustu let uzavřeny, neboť lidé na ně dosud nebyli připraveni. Stále energičtější dny se střídají v rychlém sledu, stejně tak jako čas je velice rychlý. Sami cítíte, že nežli uteče týden, nestačíte udělat ani polovinu z věcí, které jste si předsevzali. Mnoho z vás je nuceno dělat věci jiným způsobem, nežli dosud. Všichni jste zde, abyste se učili. V této době o to více, neboť máte spoustu úkolů, kvůli kterým jste sem přišli právě v tuto dobu. Mnohé z vás však již také "nebaví" tato doba, jsou unaveni, neboť nic se neděje tak, jak by chtěli, ačkoliv se o to snaží. Je nutné nalézt trpělivost a umět vyčkat na příležitost. Máte v sobě také jakési "hodiny", které přesně určují čas, kdy kterou věc vykonat. Řiďte se jimi. Veškeré vědomosti máte uvnitř sebe, jsou zde uzavřeny již věky a nyní přichází čas, abyste je v sobě objevili. Každý z vás má tu možnost. Dny se prodlužují a během několika týdnů přijde rovnodennost. V tomto období začne všechno růst, rozvíjet se a probouzet se, stejně tak i vy, lidé. Probuzení se může zdát bolestivým procesem, avšak uvědomte si, že vše je koloběhem, vše prochází proměnou. Vše je tedy součást vesmíru s jeho zákony. Vaše vědomí dospělo do té fáze, kdy může být pozvednuto do vyšších úrovní a také se to děje. Každý má jinou představu o tom, co a jak probíhá a bude probíhat. Toto však vůbec není důležité. Zaměřte se na výsledek, ten je důležitý. A i když si to neumíte představit, vězte, že toto pro vás bude to nejkrásnější, co jste dosud zažili. Vaše priority budou jiné, nežli dosud. Vaše myšlenky se budou týkat vás samých a lásky k ostatním, láska rozkvete v každé bytosti. Vaše zaměření se stane kolektivním. Dostáváte mnoho informací, avšak naučte se je třídit, následujte jen ty, se kterými rezonuje vaše srdce. Srdeční čakru zapojujte do rozhodování, do smýšlení o ostatních, rozvíjejte její květ. Láska propojí vesmír a lidé se probudí. Ámen.


ŠAMANSKÝ TRANCEDANCE - Forget Your Limitations

17. ledna 2011 v 11:19 | Prem Aditi |  Tanec, jóga, mandaly, zpěv

TANEC DO TRANZU

zapomeň na svá omezení

středy 20:00 - 22:30

Únor: 2., 16.
Březen: 2., 16., 30.
Duben: 13., 27.
Květen: 11., 25.
Červen: 8., 22.

Šamanská cesta do vnitřní krajiny těla i duše. Prastará cesta k uzdravení. Způsob, který nám dovolí si uvědomit, že můžeme důvěřovat sami sobě, svým pocitům. Jedenáct hudebních celků, z nichž každý povzbuzuje vnitřní energii a proces sebeléčení. Hudba, která vznikala po dobu tří let právě pro tento účel, která vybudí k extatickému pohybu. Tělo vás vede tím nejlepším způsobem, neboť v těle je moudrost. Moudrost o bytí každého z nás. Moudrost matky země. Pamatujte, nikdy to nebude stejné.


Jan Heyrovský +420 777 333 594, Ma Prem Aditi +420 774 688 768

Vstupné 200 Kč.
DRUNA - NÁHORNÍ PLANINA, Karlovo náměstí 24, Praha 1 www.druna.cz

Úkoly těchto let

3. ledna 2011 v 10:51 | Prem Aditi
1.1.2011

Úkoly těchto let

Dnešní den, první v roce 2011, se zdá být dosud velice poklidný. Dojíždí energie loňského roku a přicházejí energie jiných vibrací. Zpočátku budou dny poklidné, avšak již od 4. ledna se opět rozjede velká síla a události budou stíhat události. Mnozí si prožili mnoho těžkého a některé to teprve čeká. Tento rok bude opět velmi změnový, neboť vše se blíží k vrcholu. Každý si sám za sebe určí, co je pro něho prioritou a také by se o toto měl v tomto roce zasadit. Je rokem činů a aktivity, neboť osud vám přináší nabídky, vy však svůj život žijete a také řídíte. Každý by v sobě měl nalézt sílu, která ho povede. Mnozí stále neví, jak a s čím začít, jak nalézt to, co učiní jejich život bohatším. Nehledejte vně, hledejte uvnitř sebe. A poté uvidíte, že vše najednou bude velice jednoduché. Také se snažte být štědří a laskaví, neboť tyto dny vás k tomu přímo vybízí. V tomto roce si také sami určíte, kam chcete být vedeni, neboť mnoho z vás stále zůstává na místech, kde již nemají být. Budete se opět hojně stěhovat a také řešit zaměstnání, budete se přesouvat tam, kde máte být. Dnešní den je velmi významný, stejně jako další dny, které v sobě ponesou vibrace stejných čísel. Číslo 1 ve vašich duších rozeznívá počátek zrození. Sami poznáváte, že se měníte a vaše proměna bude z velké části také provedena. Každý den jste jiní, každý den spějete k Božství. Nenechte se však vykolejit negativními energiemi, které jsou stále všude kolem. Pokud budete mít v srdci lásku, bude to den ode dne snadnější. Každým dnem také se více přibližujete jarní rovnodennosti, která pro vás představuje veliké naděje, neboť se probudí slunce a ohřeje paprsky zemi a s ní i vaše duše. Bude to oslava zrození Boha ve vás. Ačkoliv je do tohoto období ještě pár dnů, budete cítit vliv tohoto období mnoho dní dopředu. Nadále budete zpracovávat karmu a vaše činy minulé, avšak mnoho z vás již velmi dobře ví, že nové životní změny přichází od nich samých. Stále si připomínejte lásku ve všech podobách a žijte jakoby jste zde byli naposledy. Vychutnávejte život. Tato věta je velice důležitá. Objevte svou pravou podstatu, uvědomte si, kdo jste a proč jste zde. Toto jsou vaše úkoly v tomto a následujícím roce. Ámen.

zdroj: zlatá dušička